Ingelmunster

Nieuwsbericht

21-12-2017 Budget kerkfabriek Sint-Amandus
Tijdens de raad namen de raadsleden kennis van het budget van kerkfabriek Sint-Amandus.

De kerkfabriek Sint-Amandus legt voor 2018 een sluitende begroting voor. Belangrijk is het gemeentelijk aandeel in deze begroting. Volgend jaar bedraagt dit 54.084 euro, een stijging met ruim 20.000 euro tegenover 2017. De verklaring hiervoor is eenvoudig: tot 2017 speelde de gunstige invloed van het verdwijnen van de Onze-Lieve-Vrouweparochie. Vanaf 2018 zit de enig overgebleven Kerkfabriek opnieuw op kruissnelheid en houdt ze alle gebudgetteerde posten binnen de marges van het meerjarenplan dat de gemeente afsprak met de kerkfabriek. Sint-Amandus blijft dus zeker een verantwoord budgettair beleid voeren.

Twee opvallende zaken in de exploitatie: door de nieuwe parttime aanwervingen van een koster en een organist stijgen de personeelsuitgaven. En een woning wordt niet langer verhuurd waardoor ze geen huurinkomsten opbrengt. De investeringen staan op nul: deze worden sinds de afsprakennota met de gemeente apart beoordeeld.

Bookmark and Share