Ingelmunster

Moderniseren Oostrozebekestraat (N357)

De Oostrozebekestraat, tussen de Ring en de Krekelstraat, wordt in opdracht van AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) opnieuw aangelegd.  met o.a. een vrijliggend fiets- en voetpad. Ook de rioleringen en de nutsleidingen worden er volledig vernieuwd.

Bij de opfrissingswerken zijn langs beide zijden van de weg vrijliggende fietspaden en voetpaden voorzien. Om de maximumsnelheid van 50km/u. nog meer af te dwingen, komen er middengeleiders en smallere rijstroken. Deze ingrepen moeten de verkeersveiligheid op de Oostrozebekestraat verhogen, niet alleen voor de schoolgaande jeugd van de vrije basisschool Sint-Jozef maar voor alle weggebruikers op deze drukke verkeersas. 

Het huidige betonnen wegdek wordt vervangen door asfalt. Ondergronds komen er nieuwe nutsleidingen en een gescheiden rioleringsstelsel. Er zijn ook nieuwe parkeerstroken voorzien en langs beide zijden van de weg zal een bomenrij voor een fraaier wegbeeld zorgen

Timing van de werken:

- 2017: nieuwe rioleringen en wegenwerken
- 2019-2020: vernieuwen van de rotonde N50-Oostrozebekestraat

Deze timing kan nog wijzigen door het slechte weer of onverwachte omstandigheden.

Update 23 november 2017

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft, in overleg met de andere werfpartners, beslist de eigenlijke heraanleg van de N357 Oostrozebekestraat pas in het voorjaar van 2018 van start te laten gaan. Deze beslissing is genomen met de bedoeling geen onnodige hinder te veroorzaken.

Uit de voorbereiding van de werf is gebleken dat de levertermijn voor een aantal prefabelementen langer zal zijn dan oorspronkelijk voorzien. Om te vermijden dat de weg wordt opgebroken en er vervolgens niet kan worden verder gewerkt, heeft AWV samen met de aannemer beslist om de heraanleg pas te laten aanvatten in het voorjaar. Een exacte datum wordt later bepaald, in samenspraak met de aannemer.
Van zodra er meer bekend is over de werken en de startdatum zal hierover gecommuniceerd worden. Voorafgaand aan de werken volgt ook nog een infoavond, waarbij we alle mogelijke info over de werf zullen delen. Een datum hiervoor wordt bepaald in functie van de startdatum van de werken.
In afwachting van de werken zullen de opgebroken voortuintjes en opritten de komende weken hersteld worden, zodat alles er proper bij ligt tijdens de eindejaarsperiode.

Meer info

 

Heb je vragen of opmerkingen? Dan kan je dit altijd doorgeven via ons centraal meldpunt:

 

 

 

 

Bookmark and Share