Ingelmunster

Moderniseren Oostrozebekestraat (N357)

De Oostrozebekestraat, tussen de Ring en de Krekelstraat, wordt in opdracht van AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) opnieuw aangelegd.  met o.a. een vrijliggend fiets- en voetpad. Ook de rioleringen en de nutsleidingen worden er volledig vernieuwd.

Bij de opfrissingswerken zijn langs beide zijden van de weg vrijliggende fietspaden en voetpaden voorzien. Om de maximumsnelheid van 50km/u. nog meer af te dwingen, komen er middengeleiders en smallere rijstroken. Deze ingrepen moeten de verkeersveiligheid op de Oostrozebekestraat verhogen, niet alleen voor de schoolgaande jeugd van de vrije basisschool Sint-Jozef maar voor alle weggebruikers op deze drukke verkeersas. 

Het huidige betonnen wegdek wordt vervangen door asfalt. Ondergronds komen er nieuwe nutsleidingen en een gescheiden rioleringsstelsel. Er zijn ook nieuwe parkeerstroken voorzien en langs beide zijden van de weg zal een bomenrij voor een fraaier wegbeeld zorgen

Timing van de werken:

- 2017: nieuwe rioleringen en wegenwerken
- 2019-2020: vernieuwen van de rotonde N50-Oostrozebekestraat

Deze timing kan nog wijzigen door het slechte weer of onverwachte omstandigheden.

Update 20 oktober 2017

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zit momenteel in de laatste fase voor het aanstellen van een aannemer die de hoofdwerken zal uitvoeren in de Oostrozebekestraat. Het is de bedoeling om tegen 15 november effectief een aannemer aan te duiden maar volgens AWV zal dit afhangen van hoe vlot de rest van de procedure loopt.
Daarna volgt een overleg met de aannemer om een aantal zaken af te spreken. Naast de startdatum bekijken ze onder meer of deelfase 1a nog voor de kerstperiode kan uitgevoerd worden. Deze fase gaat over het aanleggen van een koker in de Meusbroekbeek en de tijdelijke werfweg. Hiervoor zijn 20 werkdagen voorzien. Daarna streven ze ernaar om de rest van de werken te starten na nieuwjaar. Er zullen ook afspraken gemaakt worden met de aannemer om de voortuintjes van de omliggende woning opnieuw te fatsoeneren.

Deze planning is nog onder voorbehoud maar AWV streeft ernaar om deze timing effectief te halen.

Fasering van de werken

Er zijn 350 werkdagen voorzien waarbij de aannemer werkt in verschillende fases:

- Fase 1a: aanleg noordkant, koker Meusbroekbeek en tijdelijke werfweg (20 werkdagen)
- Fase 1b: aanleg zuidkant en volledige rijweg, inclusief toplaag (160 werkdagen)
- Fase 2: aanleg parkeerstrook en fiets- en voetpad, noordkant (80 werkdagen)
- Fase 3: aanleg rotonde in 3 deelfasen (90 werkdagen)

Het verkeer kan tijdens de werken steeds doorrijden richting centrum, zoals tijdens de nutswerken. Richting Oostrozebeke is er een omleiding via de N50 en de Gentstraat.

Zodra de startdatum van de werken vastligt, wordt deze zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Meer info

 

Heb je vragen of opmerkingen? Dan kan je dit altijd doorgeven via ons centraal meldpunt:

 

 

 

 

Bookmark and Share