Ingelmunster

Nieuwsbericht

22-02-2018 Nieuwe bevraging Veiligheidsmonitor
De Veiligheidsmonitor is een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema's. Vanaf midden maart zullen ook inwoners uit politiezone MIDOW vragenlijsten van deze enquête ontvangen.

De politie roept iedereen op om de Veiligheidsmonitor zeker in te vullen. Deelnemen kan eenvoudig online of via een vragenlijst op papier. Op basis van alle verzamelde info werkt de politie het veiligheidsbeleid voor onder andere onze gemeente verder uit. De resultaten zullen begin 2019 verwerkt worden in verschillende beleidsplannen.

De monitor wordt georganiseerd door de politie in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.