Ingelmunster

Nieuwsbericht

20-12-2018 Openbaar onderzoek waterbeheerplanning
Tot en met 18 juni 2019 kan je jouw mening geven over: 

  • het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025 met de beleidsvisie op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties
  • het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.
Je kan de documenten nalezen op www.volvanwater.be en zelf jouw mening en suggesties geven via een inspraakformulier.