Ingelmunster

Nieuwsbericht

07-02-2019 Ophaling grof huisvuil op afroep

Heb je afgedankte spullen die je kwijt wilt? Kijk eerst of
ze recycleerbaar zijn via het recyclagepark of (her)bruikbaar via de
Kringwinkel. Zo niet, komt IVIO het grofvuil ophalen tegen betaling. 

Je kan een
aanvraag indienen t.e.m. 1 maart, de ophaling gebeurt tussen 1 en 4 april.
Aanvragen kan via info@ivio.be, T 051/ 31 17 96 of online via www.ivio.be. Vermeld je naam, adres, telefoonnummer
(overdag bereikbaar), samenstelling grofvuil, en de hoeveelheid. De
verantwoordelijke van I.V.I.O. zal de prijs berekenen en de opha
aldatum
bevestigen.