Ingelmunster

Nieuwsbericht

10-04-2019 Extra subsidie voor renovatiecoach
De Vlaamse overheid keurde het project van de intergemeentelijke renovatiecoach goed als klimaatproject. Daardoor kan dit plan rekenen op extra subsidies. Op basis van het extra budget beslist het Ingelmunsterse gemeentebestuur om de uren van de renovatiecoach in Ingelmunster uit te breiden.

In september 2018 diende de West-Vlaamse Intercommunale WVI het project ‘intergemeentelijke renovatiecoach’ in als klimaatproject bij de Vlaamse overheid. Die keurde het plan ondertussen goed. 

Extra subsidie
Dit betekent dat het loon van de coach, de werkingskosten en de aankoop van materiaal voortaan kunnen rekenen op 75% subsidies. Daardoor daalt de financiële bijdrage van iedere gemeente die in het project stapte. In Ingelmunster startte de renovatiecoach ondertussen al 26 dossiers op en er is een wachtlijst wegens de grote interesse. Daarom besliste het gemeentebestuur om het aantal dagen dat de coach in Ingelmunster aan de slag is uit te breiden van 6 naar 7 dagen per maand. 
Schepen van wonen Katrien Vandecasteele: “Wonen is een basisbehoefte en goed wonen is in onze maatschappij anno 2019 een basisrecht. Als we als gemeente daar een steentje kunnen toe bijdragen moeten we dit doen. Het ontzorgen, de ondersteuning en begeleiding van de renovatiecoach bij de mensen van Ingelmunster werd erg goed onthaald. Er is een wachtlijst en ik ben trots om mee te delen dat we met het bestuur beslisten om de uren van de renovatiecoach uit te breiden. Binnen afzienbare tijd evalueren we hoe dit loopt.”

Senioren bereiken
Het project intergemeentelijke renovatiecoach wil zich ook richten naar een specifieke doelgroep die vaak ook met renovatie te maken heeft nl. senioren. Het gemeentebestuur bekijkt daarom in overleg met de seniorenraad om een infonamiddag te organiseren in het najaar.