Ingelmunster

Nieuwsbericht

24-04-2019 Bezorg ons jouw opmerkingen of suggesties over het beleidsplan 'De 10 Grote Werken' De bestuursploeg heeft het ontwerp van de beleidsnota voor de komende legislatuur klaar. Het document beschrijft via '10 Grote Werken' een aantal ambitieuze projecten, zoals de bouw van een Huis van de Vrije Tijd en de vernieuwing van de stationsbuurt. Ook de uitbreiding van de sportaccommodatie op het sportpark en uitbouw van een zorgcampus aan de Ermitage staan op de planning. Maar het gemeentebestuur betrekt alle Ingelmunsternaren bij deze grote projecten: iedereen doet mee!

Alle Ingelmunsternaren kunnen de nota nalezen via www.ingelmunster.be/detiengrotewerken. Je kan ook een exemplaar afhalen in het onthaal van het gemeentehuis. Tot 20 mei zijn opmerkingen, suggesties, kritiek of schouderklopjes welkom! Je kan deze bezorgen via het invulformulier op de website, mailen naar beleidsplan@ingelmunster.be of per brief. Al deze informatie verwerkt het bestuur in een definitief beleidsplan dat in juni op de agenda van de gemeenteraad komt.