Ingelmunster

Nieuwsbericht

11-06-2019 Ingelmunster zet fiets centraal met nieuwe fietssubsidies in 2020

Fietsen is gezond en een duurzame manier om je te verplaatsen. Het Ingelmunsterse gemeentebestuur wil de komende legislatuur nog meer inwoners op de fiets krijgen. Verschillende fietsvriendelijke projecten staan op te planning, onder andere nieuwe subsidies voor wie een fiets koopt in 2020 en de oprichting van een fietsraad.

Ingelmunsternaren die in 2020 een fiets kopen, krijgen een korting van het gemeentebestuur. Per volwassene is er één subsidie voorzien: 50 euro voor een niet-elektrische fiets of 100 euro voor een elektrische fiets. Ook voor de populaire speedelec kan je op een toelage van 100 euro rekenen. 

Fietsraad 

Om het fietsdraagvlak te verruimen, wil het bestuur een fietsraad oprichten. Deze raad helpt mee bij het uitbouwen van een degelijk fietsbeleid. Deelnemers vanuit verschillende invalshoeken bundelen er allerlei visies om uiteindelijk een fietsbeleid uit te stippelen die zoveel mogelijk Ingelmunsternaren overtuigt om de fiets meer boven te halen.

Veiliger schoolomgevingen

Ook kinderen moeten op een veilige manier naar school kunnen wandelen en fietsen. Daarom wil het bestuur fietsstraten inrichten in de omgeving van scholen. De schoolomgevingen Schoolstraat/Guido Gezellestraat en Brigandstraat/Henri Consciencestraat en  krijgen de primeur! De schoolomgeving van basisschool het Wonderbos wordt aangepakt na de werken van de Meusbroekbeek.

Mobiliteit

Meer fietsen in het straatbeeld, betekent ook meer geparkeerde fietsen. Er komen nieuwe fietsstallingen aan het sportcentrum en de nieuwe stationsomgeving. Zo kunnen fietsers op een veilige manier hun fiets achterlaten om te sporten of wanneer ze de bus of trein nemen.