Ingelmunster

Nieuwsbericht

21-11-2019 Gratis conformiteitsattest

De gemeenteraad keurt een aangepast reglement goed over het gratis uitreiken van conformiteitsattesten voor woningen. Zo wil het bestuur de kwaliteit van woningen in Ingelmunster verbeteren.

Een conformiteitsattest bevestigt dat een woning aan de woningkwaliteitsnormen voldoet. Op basis van dit attest weten potentiële huurders of kopers dat een woning geschikt en bewoonbaar is. Omdat het aantal aanvragen voor een conformiteitsattest in onze gemeente laag was, werkt het gemeentebestuur voortaan samen met de Woondienst.

Het nieuwe reglement bepaalt dat een conformiteitsattest 5 jaar geldig is vanaf de afgiftedatum. Een attest aanvragen gebeurt via de Woondienst Regio Izegem en is gratis. Het uitreiken van een conformiteitsattest gebeurt op eigen initiatief bij vooronderzoeken rond huursubsidies, op vraag vanuit de Woonwinkels en bij aanvragen voor gemeentelijke verbeterpremies.

Via onze verschillende kanalen zullen we de conformiteitsattesten breder bekend maken. Zo willen we inwoners die een huis willen verkopen of verhuren informeren dat ze gratis een attest kunnen aanvragen. Op die manier kunnen zij potentiële kopers of huurders inlichten over de kwaliteit van de woning.