Ingelmunster

Nieuwsbericht

12-12-2019 Innovatieve Ingelmunsterse projecten krijgen financiële steun
Met ‘City of Things’ voorziet de Vlaamse overheid middelen voor Vlaamse steden en gemeenten die innovatieve smart-city projecten opzetten. Ingelmunster diende een project in en werd samen met 8 andere steden en gemeenten geselecteerd.
City of Things kent ruimt 3,1 miljoen euro toe aan 13 projecten die maatschappelijke uitdagingen op lokaal vlak aanpakken. Thema’s die aan bod komen zijn onder meer veiligheid, energie, verminderen van nachtlawaai en waterbeheersing. 

Het Ingelmunsterse gemeentebestuur krijgt 126.360 euro voor het project ‘veilige en slimme schoolomgeving’. Met dit geld wil het bestuur enerzijds slimme fiets- en wandelpools organiseren op basis van een interactieve toepassing. Zo kunnen ploegen van fiets- en wandelcoaches ingepland worden om schoolkinderen van en naar school te begeleiden. Deze ploegen kunnen bestaan uit het huidige netwerk van gemachtigde opzichters en geïnteresseerde (groot)ouders. Via een digitaal platform bekijken geïnteresseerde ouders welke fiets- en wandelpools beschikbaar zijn voor hun kinderen. 

Daarnaast wil het bestuur werk maken van een slimme busdienst voor het vervoer van schoolkinderen naar alle Ingelmunsterse scholen. Met de fiets of te voet naar school gaan blijft de prioriteit maar er moet ook een alternatief beschikbaar zijn voor kleine of minder mobiele kinderen. Bij slecht weer kan een busdienst eveneens een interessant alternatief zijn. Vaste gebruikers kunnen inschrijven via een applicatie op hun gsm bijvoorbeeld maar er is ook ruimte voor last minute beslissers die willen meerijden.