Ingelmunster

Nieuwsbericht

19-12-2019 Dotaties aan politie en brandweer goedgekeurd
De gemeenteraad keurde de dotaties 2020 goed voor de politiezone Midow en hulpverleningszone Midwest. Naast de dotaties nam de raad ook kennis van de meerjarenplannen van beide zones.

Ingelmunster betaalt in 2020 871.000 euro aan de politie en 270.000 euro aan de brandweerzone. In de daaropvolgende jaren nemen beide dotaties serieus toe. Bij de politie gaat het om een jaarlijkse stijging van 3,5%. De dotatie volgt de jaarlijkse stijging van de personeelskost in het politiebudget.
Ook de toelage aan de brandweer loopt de komende jaren snel op. De verklaringen hiervoor zijn de aanleg van een reservefonds voor het verlof voorafgaand aan het pensioen, de omschakeling naar het 38-uren regime voor beroepsbrandweermannen en de afloop van de 10-jarige verrekening van de inbreng van materiaal.