Ingelmunster

Nieuwsbericht

22-01-2020 Duurzaam energie- en klimaatactieplan goedgekeurd
Ingelmunster en alle gemeenten uit het Klimaatoverleg Midwest engageren zich met het Burgemeestersconvenant om de CO2-uitstoot tegen 2030 te verlagen met 40%. Om dit te kunnen realiseren, keurde de gemeenteraad het duurzaam energie- en klimaatactieplan goed.

De twee belangrijkste uitgangspunten in dit plan zijn enerzijds het verminderen van energieverbruik. En anderzijds het overschakelen op duurzame en hernieuwbare energie in plaats van fossiele brandstoffen. 

Het energie- en klimaatplan omschrijft per sector verschillende speerpunten en regionale en individuele acties. De voorbeeldfunctie van het gemeentebestuur staat er centraal. Zo streeft Ingelmunster ernaar om binnen de eigen organisatie de CO2-uitstoot te verminderen met 40%. Daarnaast wil het beleid sterk inzetten op informeren, sensibiliseren en communiceren over de uitgevoerde acties en de gerealiseerde CO2-reductie.

Het plan bevat tenslotte ook maatregelen om iedereen voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. Inzetten op ruimte voor water, rationeel watergebruik, infiltratie, buffering en hittestress zijn hierbij heel belangrijke thema’s.