Ingelmunster

Nieuwsbericht

30-01-2020 Ophaling grofvuil op afroep
Heb je afgedankte spullen die je kwijt wilt? Kijk eerst of ze recycleerbaar zijn via het recyclagepark of (her)bruikbaar via de Kringwinkel. Zo niet, komt IVIO het grofvuil ophalen tegen betaling. Je kan een aanvraag indienen t.e.m. 2 maart. De ophaling gebeurt tussen 30 maart en 3 april. Aanvragen kan via info@ivio.be, T  051 31 17 96 of online via www.ivio.be. Vermeld je naam, adres, telefoonnummer (overdag bereikbaar), samenstelling van het grofvuil en de hoeveelheid. De verantwoordelijke van IVIO berekent de prijs en bevestigt de ophaaldatum.