23-11-2022
Toelages aan politie en brandweer stijgen tot anderhalf miljoen in 2023
Traditioneel stemt de gemeenteraad in november over de werkingstoelages aan brandweer en politie voor het komende jaar. Ook hier hebben de verschillende loonindexaties een belangrijke invloed. In totaal investeert Ingelmunster bijna 1,5 miljoen in hulpverlening.  

Vooral de toelage aan politiezone MIDOW neemt sterk toe. Het budget van de politie gaat voor 85% naar de uitbetaling van de lonen. De snel opeenvolgende indexaanpassingen wegen dus zwaar door. Zo stijgt de dotatie van de gemeente met 18% tot 1,1 miljoen euro. Daarnaast betaalt Ingelmunster nog 60.000 euro aan MIDOW om hun investeringen te financieren.  

Bij brandweerzone MIDWEST stijgen de kosten even snel, maar kan de opgebouwde reserve in eerste instantie soelaas brengen. Zo blijft de stijging van de exploitatietoelage beperkt tot 4,5 %, dit naar analogie met de voorgaande jaren. Het gemeentebestuur klopt af op net geen 230.000 euro. Daarnaast betaalt Ingelmunster voor 68.000 euro in de investeringen van de hulpverleningszone.