23-11-2022
Ingelmunster verkoopt pand voormalige kinderopvang

Sinds de overheveling van kinderopvang Knuf en Snuf in het Sint-Amandspark staat het gebouw leeg. Gezien de gemeente geen andere invulling aan het pand wenst te geven, is een verkoop het logische gevolg.

De gemeente heeft de dienst vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid belast met de verkoop van de voormalige kinderopvang. De totale oppervlakte van het terrein is 384m², gelegen in woongebied. Wie meer inlichtingen wil over de mogelijkheden inzake bouwen of verbouwen, kan terecht bij de dienst stedenbouw in het gemeentehuis. De instelprijs ligt vast op 195.000 euro. Binnenkort start de verkoopprocedure en kunnen geïnteresseerden bieden.