12-09-2023
Netwerkavond vespawatchers 
Vrijdag 22 september om 19.00 uur 
Provincieraadzaal van het provinciehuis Boeverbos 
 
De Aziatische hoornaar is actueel een hot topic. Reeds enkele jaren zijn mensen actief als zogenaamde ‘vespawatcher’. Ze zoeken naar nesten van Aziatische hoornaar i.f.v. de verdelging ervan. Vespawatchers zijn momenteel een informeel vrijwilligerscircuit, die meestal opereren vanuit een lokaal netwerk.  Er zit vandaag geen structuur of organisatie achter ‘vespawatchers’.  
 
 
Eerste provinciale bijeenkomst 
Het provinciebestuur, samen met KONVIB, werkt momenteel aan actie rond de Aziatische hoornaar.  Samen met onze West-Vlaamse gemeenten hebben we ondertussen al bereikt dat in bijna gans West-Vlaanderen gevonden nesten ook verdelgd worden (via melding op vespawatch.be) en dat op kosten van de gemeente.  
 
Maar daarmee is de kous niet af.  Want de uitdaging blijft uiteraard om zoveel mogelijk nesten te vinden!
 
Het provinciebestuur en KONVIB hebben straks ook middelen beschikbaar om vespawatchers te ondersteunen in hun werk. Een aantal ideeën zijn reeds concreet: 
 
  • de ontwikkeling van een aantal teams met de zender/ontvanger apparatuur voor de moeilijke opsporingen. 
  • Een gratis startkit met basisbenodigdheden voor beginnende vespawatchers
  • Ondersteuning van nieuwe lokale netwerken van vespawatchers met vorming en begeleiding.    
Op 22/09 om 19u00, in de provincieraadzaal van het provinciehuis Boeverbos, mikken we op een eerste provinciale bijeenkomst van West-Vlaamse vespawatchers (incl mensen die vespawatcher willen worden).  Ons doel is dubbel:
 
  • We willen graag een eerste aanzet doen om heel dit bestaande informele netwerk op kaart te krijgen.
  • We stellen ons graag open om met jullie zélf in gesprek te gaan over wat jullie als de grootste nood ervaren in jullie bezigheid.  
Inschrijven 

Ben je vespa-watcher, of wil je het worden, schrijf je dan in voor deze bijeenkomst: