Ingelmunster

Adviesraden

Beheersorgaan voor bibliotheek en gemeenschapscentrum

Voorzitter
Ingrid Poulain
H. Depraeterestraat 2, 8770 Ingelmunster

Secretaris
Germain Deprez
Kortrijkstraat 61, 8770 Ingelmunster

Contact: via bibiotheek@ingelmunster.be

Cultuurraad

Voorzitter
Sabine Defour
Duikerstraat 27, 8770 Ingelmunster

Secretaris
Bjorn Verbrugghe
Hendrik Consciencestraat 15, 8770 Ingelmunster

Wat doet de cultuurraad?

Jeugdraad

Voorzitter
Brecht Amerlynck

Ondervoorzitter
Ruth De Smet

Penningmeester
Brecht Defreyne

Secretaris
Elise De Witte

Algemeen contact: jeugdraad.ingelmunster@gmail.com

 

 

Gecoro (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening)

Voorzitter
Luc Morlion
Bruggestraat 20, 8770 Ingelmunster

Secretaris
Frank Benoit

Wat doet de GECORO?
Contact: bouw@ingelmunster.be

Sportraad

Voorzitter
Bob Staes
Ondervoorzitter: Rudi Debruyne
Secretaris
Peter De Bel
Penningmeester
Christine Verfaillie

Alle bestuursleden

Contact: sport@ingelmunster.be

Seniorenraad

Voorzitter
Mestdagh Jacqueline
H. Consciencestraat 22, 8770 Ingelmunster
Tel. 051/30 33 46

Secretaris
Vanneste Francine
Bruggestraat 63, 8770 Ingelmunster
Tel. 051/30 10 23

De seniorenraad wil de samenwerking tussen de 5 Ingelmunsterse seniorenverenigingen coördineren en alle geplande activiteiten onder hen verdelen. De raad organiseert jaarlijks diverse activiteiten zoals het seniorenfeest, bezoekt jubilarissen en rust- en ziekenhuizen.

Contact: bibliotheek@ingelmunster.be