Ingelmunster

Bekendmakingen

Datum zitting Soort zitting
15-04-2019College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van het Labadouxfestial 2019
Reglement (bekendgemaakt op 16-04-2019)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de organisatie van vinkenzettingen te Ingelmunster in 2019
Reglement (bekendgemaakt op 16-04-2019)
Veiligheid
Instellen van een evenementenzone naar aanleiding van Labadoux 2019
Reglement (bekendgemaakt op 16-04-2019)
01-04-2019College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 12, 13 en 14 april 2019 naar aanleiding van het KLJ caf? en de KLJ Oerfuif
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 27 en 28 april 2019 naar aanleiding van de Scoutsfuif Beach Party
04-03-2019College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed naar aanleiding van de loopwedstrijd 'De Brigandsloop' op zaterdag 30 maart 2019 met de bedoeling de effecten inzake mobiliteit in goede banen te leiden en de veiligheid van de deelnemers en toeschouwers te vrijwaren.
Reglement (bekendgemaakt op 05-03-2019)
28-01-2019College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed met de bedoeling de effecten inzake mobiliteit van het Boksgala op 2 en 3 februari 2019 in goede banen te leiden.
Reglement (bekendgemaakt op 29-01-2019)
Mobiliteit
Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed met de bedoeling de effecten inzake mobiliteit van wielerwedstrijden op 23 en 27 februari 2019 in goede banen te leiden.
Reglement (bekendgemaakt op 29-01-2019)
22-01-2019GemeenteraadAlgemene financiering
Overeenkomstig hoofdstuk IV van het Decreet over het Lokaal bestuur stelt de gemeenteraad het budget voor 2019 vast. Dit budget start met een autofinancieringsmarge van 1.129.954 euro en een resultaat op kasbasis van 713.830 euro.
Reglement (bekendgemaakt op 23-01-2019)
Algemeen bestuur
In uitvoering van artikel 41 van het Decreet over het Lokaal bestuur beslist de gemeenteraad welke bevoegdheden aan het college van burgemeester en schepenen gedelegeerd worden.
Reglement (bekendgemaakt op 23-01-2019)
Algemeen bestuur
In uitvoering van artikel 38 van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de gemeenteraad het huishoudelijk reglement goed. Dit reglement regelt de organisatie en de werking van de gemeenteraad.
Reglement (bekendgemaakt op 23-01-2019)
22-01-2019Raad voor maatschappelijk welzijnAlgemeen bestuur
In uitvoering van artikel 74 van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de raad voor maatschappelijk welzijn het huishoudelijk reglement goed. Dit reglement regelt de organisatie en de werking van de raad voor maatschappelijk welzijn en is gelijk aan dat van de gemeenteraad.
Reglement (bekendgemaakt op 23-01-2019)
Algemeen bestuur
In uitvoering van artikel 78 van het Decreet over het Lokaal bestuur beslist de raad voor maatschappelijk welzijn welke bevoegdheden aan het vast bureau gedelegeerd worden.
Reglement (bekendgemaakt op 23-01-2019)
Algemene financiering
Overeenkomstig hoofdstuk IV van het Decreet over het Lokaal bestuur stelt de raad voor maatschappelijk welzijn het budget voor 2019 vast. De toelage van de gemeente aan het OCMW bedraagt 2.800.000 euro en valt binnen de voorzieningen van het meerjarenplan.
Reglement (bekendgemaakt op 23-01-2019)
14-01-2019College van burgemeester en schepenenAlgemene financiering
Het college van burgemeester en schepenen verhoogt de retributie voor een aangetekende zending van 5,42 euro naar 5,62 euro overeenkomstig het reglement van 16 maart 2010 houdende vaststelling van de machtiging tot het vaststellen van retributies en de voorwaarden ervan.
Reglement (bekendgemaakt op 15-01-2019)

Archief

- Gemeente
- OCMW