Ingelmunster

Alle bekendmakingen

Datum zitting Soort zitting
28-01-2020AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zoneraad 28 januari 2020
Reglement (bekendgemaakt op 22-01-2020)
27-01-2020AndereInterbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midow - agenda politieraad van 27 januari 2020
Reglement (bekendgemaakt op 16-01-2020)
17-12-2019GemeenteraadAlgemene financiering
Vaststellen van de tweede budgetwijziging voor boekjaar 2019
Reglement (bekendgemaakt op 20-12-2019)
Algemene financiering
Vaststellen van het meerjarenplan 2020-2025
Reglement (bekendgemaakt op 20-12-2019)
Mobiliteit
Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Europawijk
Reglement (bekendgemaakt op 19-12-2019)
Algemene financiering
Goedkeuren van de aanvullende belasting op de personenbelasting voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025
Reglement (bekendgemaakt op 20-12-2019)
Algemene financiering
Goedkeuren van de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025
Reglement (bekendgemaakt op 20-12-2019)
Algemene financiering
Goedkeuren van een algemene financieringsbijdrage voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025
Reglement (bekendgemaakt op 20-12-2019)
Algemene financiering
Goedkeuren van een belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen wanneer een nieuwbouw, verbouw, uitbreiding, opsplitsing of een functiewijziging wordt uitgevoerd voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025
Reglement (bekendgemaakt op 20-12-2019)
Algemene financiering
Goedkeuren van een belasting op taxidiensten en voertuigen bestemd voor de exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025
Reglement (bekendgemaakt op 20-12-2019)
Algemene financiering
Goedkeuren van een belasting op masten en pylonen voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025
Reglement (bekendgemaakt op 20-12-2019)
Algemene financiering
Goedkeuren van een belasting op gebouwen en woningen die beschouwd worden als ongeschikt of onbewoonbaar voor de aanslagjaren 2020-2025
Reglement (bekendgemaakt op 20-12-2019)
Algemene financiering
Goedkeuren van een belasting op gebouwen en woningen die beschouwd worden als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren 2020-2025
Reglement (bekendgemaakt op 20-12-2019)
Algemene financiering
Goedkeuren van een belasting op de tweede verblijven voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025
Reglement (bekendgemaakt op 20-12-2019)
Algemene financiering
Goedkeuren van een belasting op het huis-aan-huis verspreiden van niet-geadresseerde publiciteitsbladen en -kaarten, catalogi, kranten en gelijkgestelde producten voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025
Reglement (bekendgemaakt op 20-12-2019)
Algemene financiering
Goedkeuren van de belastingverordening op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025
Reglement (bekendgemaakt op 20-12-2019)
Algemene financiering
Goedkeuren van een belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als verwaarloosd of bouwvallig voor de aanslagjaren 2020-2025
Reglement (bekendgemaakt op 20-12-2019)
17-12-2019AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zoneraad 17 december 2019
Reglement (bekendgemaakt op 09-12-2019)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - overzicht beslissingen zoneraad van 17 december 2019
Reglement (bekendgemaakt op 23-12-2019)
16-12-2019College van burgemeester en schepenenAlgemeen bestuur
Vaststellen van retributies - identiteits- en verblijfsdocumenten
Reglement (bekendgemaakt op 17-12-2019)
09-12-2019College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de 'cityrun' op 20 december 2019
Reglement (bekendgemaakt op 10-12-2019)
Afval
Vaststellen van retributies - restafvalzakken
Reglement (bekendgemaakt op 17-12-2019)
09-12-2019AndereInterbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midow - lijst met beknopte politieraadsbesluiten van 9 december 2019
Reglement (bekendgemaakt op 10-12-2019)
05-12-2019BurgemeesterVolksgezondheid
Intrekken van het verbod op captatie in het kanaal Roeselare-Leie
Reglement (bekendgemaakt op 10-12-2019)
26-11-2019AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - overzicht beslissingen zoneraad van 26 november 2019
Reglement (bekendgemaakt op 27-11-2019)
25-11-2019College van burgemeester en schepenenLeefmilieu
Vaststellen van retributies - Drevetuintjes
Reglement (bekendgemaakt op 29-11-2019)
19-11-2019GemeenteraadEconomie
Goedkeuren van het reglement voor de terugbetaling van het inschrijvingsgeld bij de KBO voor startende ondernemingen
Reglement (bekendgemaakt op 21-11-2019)
Mobiliteit
Goedkeuren van het reglement betreffende het stimuleren van het fietsgebruik
Reglement (bekendgemaakt op 21-11-2019)
18-11-2019AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - Agenda zoneraad 26 november 2019
Reglement (bekendgemaakt op 18-11-2019)
28-10-2019College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de Kerstmarkt op 14 december 2019
Reglement (bekendgemaakt op 31-10-2019)
24-10-2019AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - overzicht beslissingen zoneraad van 22 oktober 2019
Reglement (bekendgemaakt op 24-10-2019)
21-10-2019College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement op zondag 3 november 2019 naar aanleiding van de 29ste Brigandtrotterstocht
Reglement (bekendgemaakt op 22-10-2019)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement op 26 oktober 2019 naar aanleiding van optredens van Paradanszo
Reglement (bekendgemaakt op 22-10-2019)
16-10-2019AndereInterbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midow - lijst met beknopte politieraadsbesluiten van 14 oktober 2019
Reglement (bekendgemaakt op 16-10-2019)
03-10-2019AndereInterbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midow - agenda politieraad van 14 oktober 2019
Reglement (bekendgemaakt op 03-10-2019)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - Agenda zoneraad 22 oktober 2019
Reglement (bekendgemaakt op 03-10-2019)
30-09-2019College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op 12 oktober 2019 naar aanleiding van de organisatie van een speelstraat
Reglement (bekendgemaakt op 01-10-2019)
24-09-2019AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - overzicht beslissingen zonecollege en zoneraad van 24 september 2019
Reglement (bekendgemaakt op 24-09-2019)
17-09-2019GemeenteraadVeiligheid
Vaststellen van het algemeen politiereglement na aanpassing
Reglement (bekendgemaakt op 01-10-2019)
Mobiliteit
Wijziging aan het aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de parkeervakken in de Doelstraat
Reglement (bekendgemaakt op 18-09-2019)
Mobiliteit
Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot een parkeerverbod op de N50 ter hoogte van de fietsoversteek
Reglement (bekendgemaakt op 18-09-2019)
Mobiliteit
Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot een snelheids- en tonnagebeperking in de Lendeledestraat
Reglement (bekendgemaakt op 18-09-2019)
17-09-2019AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - Agenda zonecollege en zoneraad 24 september 2019
Reglement (bekendgemaakt op 17-09-2019)
16-09-2019College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 20 september 2019 naar aanleiding van de Strapdag
Reglement (bekendgemaakt op 17-09-2019)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 28, 29 en 30 september 2019 naar aanleiding van de jaarlijkse septemberkermis en randactiviteiten
Reglement (bekendgemaakt op 17-09-2019)
Veiligheid
Instellen van een evenementenzone naar aanleiding van de Kontrabasfeesten 2019
Reglement (bekendgemaakt op 17-09-2019)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de Kontrabasfeesten op 26, 27, 28 en 29 september 2019
Reglement (bekendgemaakt op 17-09-2019)
13-09-2019BurgemeesterVolksgezondheid
Intrekken van het verbod op zachte recreatie in het kanaal Roeselare-Leie - Instellen van een captatieverbod in het kanaal Roeselare-Leie
Reglement (bekendgemaakt op 17-09-2019)
04-09-2019AndereVolksgezondheid
Politiebesluit van 4 september 2019 betreffende captatieverbod
Reglement (bekendgemaakt op 04-09-2019)
28-08-2019AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - Bekendmaking beslissingen 27 augustus 2019
Reglement (bekendgemaakt op 28-08-2019)
26-08-2019College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een buurtfeest in de Mandelstraat op 7 september 2019
Reglement (bekendgemaakt op 27-08-2019)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 14 september 2019 naar aanleiding van een wielerwedstrijd
Reglement (bekendgemaakt op 27-08-2019)
20-08-2019AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - kennisgeving agenda 27 augustus 2019
Reglement (bekendgemaakt op 20-08-2019)
19-08-2019College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement op 7 september 2019 naar aanleiding van een buurtfeest en wielerwedstrijd op gesloten omloop in de Doelstraat
Reglement (bekendgemaakt op 20-08-2019)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een buurtfeest in het Schuttershof op 24 augustus 2019
Reglement (bekendgemaakt op 20-08-2019)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een buurtfeest in de Rozestraat op 30 augustus 2019
Reglement (bekendgemaakt op 20-08-2019)
19-08-2019AndereVeiligheid
Politiebesluit van de gouverneur tot opheffing van het politiebesluit betreffende brandgevaar in de provincie West-Vlaanderen
Reglement (bekendgemaakt op 20-08-2019)
07-08-2019BurgemeesterMobiliteit
Tijdelijk politiereglement buurtfeest op 11 augustus 2019
Reglement (bekendgemaakt op 09-08-2019)
25-07-2019AndereVolksgezondheid
Politiebesluit van de gouverneur betreffende captatieverbod
Reglement (bekendgemaakt op 25-07-2019)
23-07-2019AndereVeiligheid
Politiebesluit van de gouverneur betreffende brandgevaar in West-Vlaanderen
Reglement (bekendgemaakt op 23-07-2019)
19-07-2019BurgemeesterVolksgezondheid
Instellen van een recreatie en captatieverbod in het kanaal Roeselare Leie - aanpassing
Reglement (bekendgemaakt op 19-07-2019)
Mobiliteit
Vaststellen tijdelijk verkeersreglement speelstraat Metselaarstraat
Reglement (bekendgemaakt op 19-07-2019)
10-07-2019BurgemeesterVolksgezondheid
Recreatie- en captatieverbod in kanaal Roeselare-Leie tussen Ringbrug en Lysbrug te Ingelmunster
Reglement (bekendgemaakt op 10-07-2019)
08-07-2019College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Tijdelijk PR Doelstraat en Kloosterhof nav Rommelmarkt op 21 juli 2019
Reglement (bekendgemaakt op 09-07-2019)
Mobiliteit
Tijdelijk PR nav buurtfeest Duikerstraat op 17 augustus 2019
Reglement (bekendgemaakt op 09-07-2019)
Mobiliteit
Tijdelijk PR nav buurtfeest Albrecht Rodenbachstraat op 14 september 2019
Reglement (bekendgemaakt op 09-07-2019)
Mobiliteit
Tijdelijk verkeersreglement nav Kriekefeesten van 2 tem 4 augustus 2019
Reglement (bekendgemaakt op 09-07-2019)
01-07-2019College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster vanaf 26 juli tot en met 28 juli 2019 naar aanleiding van het KLJ Feestweekend
Reglement (bekendgemaakt op 04-07-2019)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 20 en 21 juli 2019 naar aanleiding van Ommegangkermis
Reglement (bekendgemaakt op 04-07-2019)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster vanaf 9 augustus 2019 tot en met 12 augustus 2019 naar aanleiding van de 'Mennefeesten'
Reglement (bekendgemaakt op 04-07-2019)
25-06-2019AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - Bekendmaking beslissingen 25 juni 2019
Reglement (bekendgemaakt op 26-06-2019)
24-06-2019College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op 20, 21 en 22 juli 2019 naar aanleiding van een buurtfeest
Reglement (bekendgemaakt op 26-06-2019)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op 6 juli 2019 naar aanleiding van een buurtfeest
Reglement (bekendgemaakt op 26-06-2019)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op 14 juli 2019 naar aanleiding van een buurtfeest
Reglement (bekendgemaakt op 26-06-2019)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van de inrichting van een tijdelijke speelstraat in de Hendrik Consciencestraat in juli en augustus 2019
Reglement (bekendgemaakt op 26-06-2019)
24-06-2019AndereInterbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midow - lijst met beknopte politieraadsbesluiten van 24 juni 2019
Reglement (bekendgemaakt op 25-06-2019)
19-06-2019AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - Agenda zonecollege en zoneraad 25 juni 2019
Reglement (bekendgemaakt op 19-06-2019)
18-06-2019GemeenteraadAlgemene financiering
Vaststellen van de eerste budgetwijziging voor boekjaar 2019
Reglement (bekendgemaakt op 24-06-2019)
Mobiliteit
Vaststellen van een aanvullend reglement betreffende verkeersveilige schoolomgevingen
Reglement (bekendgemaakt op 26-06-2019)
Mobiliteit
Vaststellen van een aanvullend reglement betreffende de fietspaden in de wijk Bruinbeekstraat
Reglement (bekendgemaakt op 26-06-2019)
18-06-2019Raad voor maatschappelijk welzijnAlgemene financiering
Vaststellen van de eerste budgetwijziging voor boekjaar 2019
Reglement (bekendgemaakt op 24-06-2019)
17-06-2019College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op 22 juni 2019 naar aanleiding van de organisatie van een speelstraat
Reglement (bekendgemaakt op 18-06-2019)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster vanaf maandag 17 juni 2019 tot het einde van de werken naar aanleiding van het moderniseren van de Oostrozebekestraat (N357) tussen De Ring (N50) en de N382
Reglement (bekendgemaakt op 18-06-2019)
Mobiliteit
Tijdelijk PR nav buurtfeest Kardinaal Cardijnstraat op 22 en 23 juni 2019
Reglement (bekendgemaakt op 18-06-2019)
12-06-2019AndereInterbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midow - agenda politieraad van 24 juni 2019
Reglement (bekendgemaakt op 12-06-2019)
04-06-2019AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - kennisgeving beslissingen 28 mei 2019
Reglement (bekendgemaakt op 04-06-2019)
21-05-2019AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - kennisgeving agenda 28 mei 2019
Reglement (bekendgemaakt op 21-05-2019)
20-05-2019College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op 23 mei en 26 mei 2019 n.a.v. het schoolfeest
Reglement (bekendgemaakt op 21-05-2019)
07-05-2019AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - kennisgeving overzicht beslissingen 30 april 2019
Reglement (bekendgemaakt op 07-05-2019)
06-05-2019AndereInterbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midow - lijst met beknopte politieraadsbesluiten van 29 april 2019
Reglement (bekendgemaakt op 06-05-2019)
02-05-2019AndereInterbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midwest - kennisgeving jaarrekening 2018
Reglement (bekendgemaakt op 02-05-2019)
29-04-2019College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van het Labadouxfestial 2019 - Fortstraat
Reglement (bekendgemaakt op 30-04-2019)
23-04-2019GemeenteraadAlgemene financiering
Jaarrekening 2018
Reglement (bekendgemaakt op 24-04-2019)
23-04-2019Raad voor maatschappelijk welzijnAlgemene financiering
Jaarrekening OCMW 2018
Reglement (bekendgemaakt op 24-04-2019)
23-04-2019AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - kennisgeving agenda 30 april 2019
Reglement (bekendgemaakt op 23-04-2019)
22-04-2019AndereInterbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midow - agenda politieraad van 29 april 2019
Reglement (bekendgemaakt op 22-04-2019)
15-04-2019College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van het Labadouxfestial 2019
Reglement (bekendgemaakt op 16-04-2019)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de organisatie van vinkenzettingen te Ingelmunster in 2019
Reglement (bekendgemaakt op 16-04-2019)
Veiligheid
Instellen van een evenementenzone naar aanleiding van Labadoux 2019
Reglement (bekendgemaakt op 16-04-2019)
02-04-2019AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - kennisgeving overzicht beslissingen 26 maart 2019
Reglement (bekendgemaakt op 02-04-2019)
01-04-2019College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 12, 13 en 14 april 2019 naar aanleiding van het KLJ caf? en de KLJ Oerfuif
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 27 en 28 april 2019 naar aanleiding van de Scoutsfuif Beach Party
19-03-2019AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - kennisgeving agenda 26 maart 2019
Reglement (bekendgemaakt op 19-03-2019)
04-03-2019College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed naar aanleiding van de loopwedstrijd 'De Brigandsloop' op zaterdag 30 maart 2019 met de bedoeling de effecten inzake mobiliteit in goede banen te leiden en de veiligheid van de deelnemers en toeschouwers te vrijwaren.
Reglement (bekendgemaakt op 05-03-2019)
28-01-2019College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed met de bedoeling de effecten inzake mobiliteit van het Boksgala op 2 en 3 februari 2019 in goede banen te leiden.
Reglement (bekendgemaakt op 29-01-2019)
Mobiliteit
Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed met de bedoeling de effecten inzake mobiliteit van wielerwedstrijden op 23 en 27 februari 2019 in goede banen te leiden.
Reglement (bekendgemaakt op 29-01-2019)
22-01-2019GemeenteraadAlgemene financiering
Overeenkomstig hoofdstuk IV van het Decreet over het Lokaal bestuur stelt de gemeenteraad het budget voor 2019 vast. Dit budget start met een autofinancieringsmarge van 1.129.954 euro en een resultaat op kasbasis van 713.830 euro.
Reglement (bekendgemaakt op 23-01-2019)
Algemeen bestuur
In uitvoering van artikel 41 van het Decreet over het Lokaal bestuur beslist de gemeenteraad welke bevoegdheden aan het college van burgemeester en schepenen gedelegeerd worden.
Reglement (bekendgemaakt op 23-01-2019)
Algemeen bestuur
In uitvoering van artikel 38 van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de gemeenteraad het huishoudelijk reglement goed. Dit reglement regelt de organisatie en de werking van de gemeenteraad.
Reglement (bekendgemaakt op 23-01-2019)
22-01-2019Raad voor maatschappelijk welzijnAlgemeen bestuur
In uitvoering van artikel 74 van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de raad voor maatschappelijk welzijn het huishoudelijk reglement goed. Dit reglement regelt de organisatie en de werking van de raad voor maatschappelijk welzijn en is gelijk aan dat van de gemeenteraad.
Reglement (bekendgemaakt op 23-01-2019)
Algemeen bestuur
In uitvoering van artikel 78 van het Decreet over het Lokaal bestuur beslist de raad voor maatschappelijk welzijn welke bevoegdheden aan het vast bureau gedelegeerd worden.
Reglement (bekendgemaakt op 23-01-2019)
Algemene financiering
Overeenkomstig hoofdstuk IV van het Decreet over het Lokaal bestuur stelt de raad voor maatschappelijk welzijn het budget voor 2019 vast. De toelage van de gemeente aan het OCMW bedraagt 2.800.000 euro en valt binnen de voorzieningen van het meerjarenplan.
Reglement (bekendgemaakt op 23-01-2019)
14-01-2019College van burgemeester en schepenenAlgemene financiering
Het college van burgemeester en schepenen verhoogt de retributie voor een aangetekende zending van 5,42 euro naar 5,62 euro overeenkomstig het reglement van 16 maart 2010 houdende vaststelling van de machtiging tot het vaststellen van retributies en de voorwaarden ervan.
Reglement (bekendgemaakt op 15-01-2019)

Archief

- Gemeente
- OCMW