Ingelmunster

Bekendmakingen

Hier kan je de besluitenlijsten van het college van burgemeester en schepenen raadplegen. De besluitenlijsten zijn een samenvatting van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen.

Meer informatie over inzage of afschrift van de notulen.