Ingelmunster

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente.
De raad regelt alles wat van gemeentelijk belang is, namelijk wat niet specifiek werd opgedragen aan andere overheden.
De raad stelt de schepenen aan, stelt de gemeentelijke reglementen en verordeningen op, keurt de gemeentelijke begroting en rekeningen goed, voert belastingen in en houdt toezicht op de ondergeschikte besturen, zoals het OCMW en kerkfabrieken. De raad neemt alle maatregelen tot ordening van onze Ingelmunsterse samenleving, behartigt de belangen van de bevolking inzake ruimtelijke ordening, wegenbouw, riolering, veiligheid, gezondheid, jeugd, sport, cultuur, onderwijs en noem maar op.
De gemeenteraad vergadert normaal de derde dinsdag van de maand, met uitzondering van juli en augustus, en verder telkens als het nodig is.
De raadszittingen zijn openbaar, behalve voor de persoonsgebonden agendapunten. Deze worden in de besloten zitting behandeld.