Ingelmunster

Samenstelling

De raad wordt gevormd door de burgemeester, de vijf schepenen en de 15 raadsleden. Het kartel De Brug - Open VLD - N-VA heeft er de meerderheid. De oppositie wordt gevormd door de CD&V en sp.a+.

Kurt Windels

Kurt WINDELS

Raadslid De Brug/N-VA/OpenVLD 

Burgemeester, bevoegd voor personeel, politie en veiligheid, brandweer, communicatie, burgerlijke stand, begroting, ruimtelijke ordening, vergunningenbeleid en handhaving

kurt.windels@ingelmunster.be

Martine Verhamme

Martine VERHAMME

Raadslid De Brug/N-VA/OpenVLD

Schepen van (kunst)onderwijs, dorpskernvernieuwing, kinderopvang, erediensten, buurtwerking en participatie

martine.verhamme@ingelmunster.be

Nadine Verheye

Nadine VERHEYE

Raadslid De Brug/N-VA/OpenVLD

Schepen van financiën, seniorenbeleid, ouderenzorg, cultuur, bibliotheek, erfgoed, leefmilieu, groenbeleid en nieuwe inwoners

nadine.verheye@ingelmunster.be

Trui Lambrecht

Trui LAMBRECHT

Raadslid De Brug/N-VA/OpenVLD

Schepen van Jeugd, verkeer, mobiliteit, evenementen, toerisme, ontwikkelingssamenwerking, fairtrade en vrijwilligerswerking

trui.lambrecht@ingelmunster.be

Jan Rosseel

Jan ROSSEEL

Raadslid De Brug/N-VA/OpenVLD

Schepen van openbare werken, sport, water, nutsvoorzieningen, technische dienst, patrimonium, informatica en volksgezondheid

jan.rosseel@ingelmunster.be

Katrien Vandecasteele

Katrien VANDECASTEELE

Raadslid De Brug/N-VA/OpenVLD 

Schepen van sociale zaken, huisvesting, woonbeleid, toegankelijkheid, lokale economie en landbouw, voorzitter bijzonder comité

katrien.vandecasteele@ingelmunster.be

Jean-Pierre Deven

Jean-Pierre DEVEN

Raadslid De Brug/N-VA/OpenVLD 

Voorzitter gemeenteraad

jeanpierre.deven@ingelmunster.be

Evy Becquart

Evy BECQUART

Raadslid De Brug/N-VA/OpenVLD 

evy.becquart@ingelmunster.be

Diederik Vanderheeren

Diederik VANDERHEEREN

Raadslid De Brug/N-VA/OpenVLD 

diederik.vanderheeren@ingelmunster.be

Ann Vandevelde

Ann VANDEVELDE

Raadslid De Brug/N-VA/OpenVLD 

ann.vandevelde@ingelmunster.be

Jan Defreyne

Jan DEFREYNE

Raadslid CD&V

jan.defreyne@ingelmunster.be

Steven De Maesschalck

Steven DE MAESSCHALCK

Raadslid De Brug/N-VA/OpenVLD

steven.de.maesschalck@ingelmunster.be

Enigo Vandendriessche

Enigo VANDENDRIESCHE

Raadslid sp.a+

enigo.vandendriessche@ingelmunster.be

Carine Geldhof

Carine GELDHOF

Raadslid De Brug/N-VA/OpenVLD

carine.geldhof@ingelmunster.be

Dries Couckuyt

Dries COUCKUYT

Raadslid sp.a+

dries.couckuyt@ingelmunster.be

Lucas Staes

Lucas STAES

Raadslid De Brug/N-VA/OpenVLD

lucas.staes@ingelmunster.be

Filip Blanckaert

Filip BLANCKAERT

Raadslid CD&V

filip.blanckaert@ingelmunster.be

Kurt Soenens

Kurt SOENENS-DEVOLDER

Raadslid sp.a+

kurt.soenens@ingelmunster.be

Bart Buyse

Bart BUYSE

Raadslid CD&V

bart.buyse@ingelmunster.be

Els Leysen

Els LEYSEN

Raadslid CD&V

els.leysen@ingelmunster.be

Sabine Lampaert

Sabine LAMPAERT

Raadslid CD&V

sabine.lampaert@ingelmunster.be