Ingelmunster

Vast bureau

Het vast bureau is het uitvoerend orgaan van het OCMW. Het bereidt de beraadslagingen en besluiten van de OCMW-raad voor en voert de besluiten van de raad uit. 

Het vast bureau heeft dezelfde samenstelling als het college van burgemeester en schepenen. De burgemeester is er voorzitter.