Ingelmunster

Kasteelmuur

Het agentschap Onroerend Erfgoed vraagt om het kasteelpark zoveel mogelijk in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Hiervoor werd een landschapsbeheersplan opgemaakt.

Een eerste onderdeel uit dit plan gaat over het herstel van de kasteelmuur. Ondertussen zijn de restauratiewerken aan de muur volop aan de gang. Deze werken zijn het sluitstuk van de dorpskernvernieuwing in het centrum en vormen een laatste afwerking van het marktplein. Vanaf de Stationsstraat tot aan de centrumparking verdwijnen de herassen en komt er een gemetste muur op dezelfde hoogte als de bestaande muur achter de kerk. Op bepaalde delen bouwt de aannemer een nieuwe muur, op andere plaatsen restaureert hij de bestaande muur. 

Het landschapsbeheersplan kan je hier raadplegen.