Ingelmunster

Nieuwe jeugdlokalen

Ingelmunster blijft groeien! Naast de nieuwbouw voor BLO-school De Zon en Villa Max starten in 2017 ook de bouwwerken voor nieuwe jeugdlokalen op het sportcentrum.

 

Wat is er ondertussen allemaal gebeurd? Een chronologisch overzicht:

- Naar aanleiding van de geplande verhuis van Brouwerij Van Honsebrouck stelt het gemeentebestuur studiebureau BUUR cvba aan. Zij moeten een masterplan opmaken om een kwalitatieve reconversie van dit gebied in de Oostrozebekestraat/Bollewerpstraat te onderzoeken. Ook een nieuwe locatie voor de jeugdlokalen van Chiro Jefri, de Scouts en speelpleinwerking Jadadde is een belangrijk element in dit plan. Zij moeten immers door de nieuwbouw voor BLO-school De Zon en Villa Max hun huidige locatie verlaten.

- BUUR stelt voor om de verlaten skatezone op het sportcentrum (tussen het speelplein en de tennisvelden) te gebruiken als nieuwe locatie voor de jeugdlokalen. Een nieuwe, groene voetgangers- en fietsersas zorgt voor de verbinding tussen de Bollewerpstraat en het sportcentrum. Bij het voorstellen van het masterplan aan de bevolking en alle betrokkenen, blijkt dat er een groot draagvlak is voor deze locatie. 

- In februari 2016 stelt het gemeentebestuur na een prijsvraag de tijdelijke vereniging Architecten Deryckere & Moerman uit Izegem aan als ontwerper voor de nieuwe lokalen. Na een intensieve overlegperiode met de toekomstige gebruikers, de buurtbewoners en de andere gebruikers van het sportcentrum, werd begin november 2016 het definitieve voorontwerp goedgekeurd.

Buitenspeelruimte en stevige materialen

De inplanting van de nieuwe lokalen gebeurt met respect voor de huidige situatie op het sportcentrum. Zo komt er geen extra onderbreking in de Finse looppiste en wordt het bestaande bos(je) maximaal behouden. Naast de bestaande bespeelbare graszone komt er ook een verharde buitenspeelruimte. Aan de achterzijde van het gebouw is er een karrenspoor voorzien. Zo zijn de lokalen bereikbaar voor het sporadisch leveren van materiaal via het ‘garagestraatje’ aan het sportcentrum en hoeven er geen auto’s op het sportterrein rond te rijden.  

De gebouwen zijn zo georiënteerd en ontworpen dat mogelijke hinder beperkt blijft. Voor de afwerking kiezen we zowel binnen als buiten voor robuuste materialen die tegen een stootje kunnen. 

Er komt een overdekte buitenruimte in een staalstructuur. Binnen het gebouw krijgt elke vereniging een beperkt aantal eigen lokalen voor hun leiding en de leden. De polyvalente ruimte met keuken en het sanitair zijn gemeenschappelijke ruimtes.

De geraamde kostprijs voor het gebouw, de technische installatie, de omgevingswerken, het vast meubilair en het ereloon is ongeveer 900.000 euro.