Ingelmunster

Heraanleg voetpaden en groenzones Rodenbachwijk

Na het vernieuwen van de gasleiding in de Rodenbachwijk en de aanleg van een telecommunicatiekabel in de Robert Bultuynckstraat komen er ook nieuwe voetpaden en groenzones in de wijk.

Naar analogie met nieuwe verkavelingen kiezen we voor het vergroenen van de wijk door slechts aan 1 zijde van de straat een voetpad aan te leggen. Dit past beter in het concept van een wijkomgeving, net als het snelheidsregime van 30 km/u dat we willen invoeren. De nieuwe groenzones voorzien we van gras, in combinatie met bomen waardoor het groenbeheer van de wijk minder arbeidsintensief wordt. 

Bijkomend vervangen we de bestaande openbare verlichting door nieuwe palen en armaturen met LED-technologie.

Meer info

Heb je vragen of opmerkingen? Dan kan je dit altijd doorgeven via ons centraal meldpunt:

viaplan@ingelmunster.be

tel. 051 33 74 35