Ingelmunster

Moderniseren Oostrozebekestraat (N357)

De Oostrozebekestraat, tussen de Ring en de Krekelstraat, wordt in opdracht van AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) opnieuw aangelegd.  met o.a. een vrijliggend fiets- en voetpad. Ook de rioleringen en de nutsleidingen worden er volledig vernieuwd.

Bij de opfrissingswerken zijn langs beide zijden van de weg vrijliggende fietspaden en voetpaden voorzien. Om de maximumsnelheid van 50km/u. nog meer af te dwingen, komen er middengeleiders en smallere rijstroken. Deze ingrepen moeten de verkeersveiligheid op de Oostrozebekestraat verhogen, niet alleen voor de schoolgaande jeugd van de vrije basisschool Sint-Jozef maar voor alle weggebruikers op deze drukke verkeersas. 

Het huidige betonnen wegdek wordt vervangen door asfalt. Ondergronds komen er nieuwe nutsleidingen en een gescheiden rioleringsstelsel. Er zijn ook nieuwe parkeerstroken voorzien en langs beide zijden van de weg zal een bomenrij voor een fraaier wegbeeld zorgen.

Meer info

Heb je vragen of opmerkingen? Dan kan je dit altijd doorgeven via ons centraal meldpunt:

viaplan@ingelmunster.be

T 051 33 74 35