Ingelmunster

Moderniseren Oostrozebekestraat (N357)

De Oostrozebekestraat, tussen de Ring en de Krekelstraat, wordt in opdracht van AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) opnieuw aangelegd.  met o.a. een vrijliggend fiets- en voetpad. Ook de rioleringen en de nutsleidingen worden er volledig vernieuwd.

Bij de opfrissingswerken zijn langs beide zijden van de weg vrijliggende fietspaden en voetpaden voorzien. Om de maximumsnelheid van 50km/u. nog meer af te dwingen, komen er middengeleiders en smallere rijstroken. Deze ingrepen moeten de verkeersveiligheid op de Oostrozebekestraat verhogen, niet alleen voor de schoolgaande jeugd van de vrije basisschool Sint-Jozef maar voor alle weggebruikers op deze drukke verkeersas. 

Het huidige betonnen wegdek wordt vervangen door asfalt. Ondergronds komen er nieuwe nutsleidingen en een gescheiden rioleringsstelsel. Er zijn ook nieuwe parkeerstroken voorzien en langs beide zijden van de weg zal een bomenrij voor een fraaier wegbeeld zorgen.

Update 27 februari 2018

Vanaf 16 april starten de rioleringswerken. Aan beide zijden van de weg legt de aannemer een riolering aan waarbij een DWA (droogweerafvoer) en een RWA (regenwaterafvoer) het vuil- en regenwater afzonderlijk afvoert. Ook de oude nutsleidingen worden verwijderd. Vanaf 7 mei geldt opnieuw de omleiding via de Ring en de Gentstraat.

De werken gebeuren in verschillende fases:

Fase 1 (tussen rotonde N382 en Meusbroekbeek)
•Deelfase 1a: koker Meusbroekbeek
•Deelfase 1b: Noordzijde vanaf de Krekelstraat tot ca. huisnummer 267D
•Deelfase 1c: Noordzijde vanaf ca. huisnummer 267D tot Meusbroekbeek

Fase 2
•Deelfase 2a: Zuidzijde vanaf ca. huisnummer 204 tot Meusbroekbeek
•Deelfase 2b: Zuidzijde vanaf huisnummer ca. 230 tot Meusbroekbeek
•Deelfase 2c: Zuidzijde vanaf de Krekelstraat tot ca. huisnummer 230

Fase 3
•Deelfase 3a: Noordzijde vanaf Meusbroekbeek tot rotonde N50
•Deelfase 3b: Zuidzijde vanaf huisnummer 204 tot rotonde N50

Fase 4
 Afwerking noordzijde

Fase 5
 Rotonde N50

Het einde van de werken op de N357 (Fase 1 t.e.m. 4) is voorzien tegen eind december 2019. Vervolgens starten de werken aan de rotonde met de N50 (voorwaarde is wel dat de nieuwe Dorpsbrug tegen dan klaar is). Hiervoor zijn 90 werkdagen voorzien. Meer info hierover volgt later.

Meer info

Heb je vragen of opmerkingen? Dan kan je dit altijd doorgeven via ons centraal meldpunt:

viaplan@ingelmunster.be

tel. 051 33 74 35