Ingelmunster

Vernieuwen voetpaden en groenzones Rodenbachwijk

Na het vernieuwen van de gasleiding in de Rodenbachwijk en de aanleg van een telecommunicatiekabel in de Robert Bultynckstraat komen er ook nieuwe voetpaden en groenzones in de wijk. Naar analogie met nieuwe verkavelingen kiezen we voor het vergroenen van de wijk door slechts aan 1 zijde van de straat een voetpad aan te leggen. Dit past beter in het concept van een wijkomgeving, net als het snelheidsregime van 30 km/u dat we willen invoeren. De nieuwe groenzones voorzien we van gras, in combinatie met bomen waardoor het groenbeheer van de wijk minder arbeidsintensief wordt. Bijkomend vervangen we de bestaande openbare verlichting door nieuwe palen en armaturen met LED-technologie.

In de eerste helft van september start aannemer Bossuyt met de heraanleg van de voetpaden en groenzones in de Rodenbachwijk. Eerst zal de aannemer de voetpaden opbreken en opnieuw aanleggen, daarna worden de groenzones aangepakt. De werken gebeuren in verschillende fases:

1ste fase:

  • Weggevoerdenlaan kant even nummer, start bij nr. 22
  • Daarna verder via de Rodenbachstraat naar de Jacob Van Maerlandstraat, kant oneven nummers: einde bij nr. 15

2de fase: 

  • Rodenbachstraat, kant oneven nummers: start bij Meulebekestraat nr. 13
  • Daarna verder naar de Weggevoerdenlaan, kant oneven nummers: einde bij nr. 19

3de fase:

  • Jacob Van Maerlandstraat, kant even nummers: start bij nr. 16 
  • Daarna verder naar de Rodenbachstraat kant oneven nummers: einde bij nr. 17

4de fase: 

  • R. Bultynckstraat, kant even nummers: start bij nr. 10
  • Daarna verder naar de Rodenbachstraat, kant even nummers: einde bij Meulebekestraat nr. 15

5de fase: 

  • Rodenbachstraat, kant even nummers: startend bij nr. 36 
  • Daarna verder naar de R. Bultynckstraat, kant oneven nummers: einde bij nr. 11

Door deze indeling van de verschillende fases, werkt de aannemer nooit op hetzelfde tijdstip aan beide zijden van de weg. Via tijdelijke sleufbruggen blijven de huizen bereikbaar.

Om van de wijk een verkeersveilige omgeving te maken, zal er in alle straten zone 30 gelden en komen er wegversmallingen.

Een plannetje van hoe de wijk er zal uitzien.

Meer info

Heb je vragen of opmerkingen? Geef ons een seintje via het centraal meldpunt:

viaplan@ingelmunster.be
T 051 33 74 35

Op de hoogte blijven van alle werkzaamheden? Schrijf je in voor onze elektronische werkennieuwsbrief