Algemene info over de nieuwe Dorpsbrug

De Waterwegen en Zeekanalen NV die verantwoordelijk is voor het kanaal Roeselare-Leie, vraagt om de huidige brug aan te passen. Ze voorzien in de toekomst nl. een sterke groei van de scheepvaart op het kanaal Roeselare Leie, o.a. door de geplande aanleg van een containerterminal in Roeselare. Om scheepvaart naar deze geplande terminal mogelijk te maken, moet de vrije doorvaarhoogte van onze brug 1,4 meter verhogen.

Om ervoor te zorgen dat 2 schepen onder de brug door kunnen varen, zal ook de breedte van het kanaal aangepakt worden. Ter hoogte van de Centrumbrug verdwijnt de versmalling en krijgt het kanaal een normale breedte. 

Open en lichte boogstructuur

De nieuwe Centrumbrug heeft een lengte van 286 meter. De lichte en open structuur zorgt ervoor dat de groene oevers verder uitgebouwd kunnen worden tot een samenhangend landschap rond het kanaal Roeselare-Leie en de Mandel. Tussen de rijstroken wordt een langgerekte opening voorzien die ook onder de brug voor daglicht zorgt. Er wordt gewerkt met dezelfde materialen als bij het vernieuwde marktplein.  De landhoofden van de brug worden voorzien in metselwerk, zodat de nieuwe brug zich volledig integreert in de omgeving.

Ontwerpers van de nieuwe brug: TV 360°architecten, Ney & Partners en Bureau Bas Smets.

Minder steile brug volgt gewijzigd tracé

Op de nieuwe brug komen twee rijstroken met aan beide zijden fiets- en voetpaden. Met hellingen van maximaal 4% is de nieuwe brug vlot berijdbaar voor fietsers. Er komt aan elke kant van de brug een trap zodat er een vlotte verbinding met het jaagpad is voor wandelaars. Ook de onmiddellijke omgeving van de nieuwe Centrumbrug wordt aangepakt. De Stationsstraat, vanaf het kruispunt met de Waterstraat tot aan de zwaaikom, wordt heraangelegd en onder de brug komen parkeerplaatsen en een fietsenstalling.

Aan de kant van het station volgt de nieuwe brug een gewijzigd tracé: het landhoofd - dat is de constructie waarop de brug steunt - en de nieuwe toegangsweg worden naast de treinsporen gebundeld. De bestaande spooroverweg voor autoverkeer in de Kleine Izegemstraat zal in de toekomst verdwijnen. In de plaats komt een veilige ondertunneling van de sporen voor fietsers en voetgangers. Het stationsplein, vanaf de Handelsstraat tot aan de aanzet van de huidige brug, wordt een woonerf met zicht op het nieuwe parklandschap. 

Europees binnenvaartproject 

De werken aan de Centrumbrug van Ingelmunster maken deel uit van het grootscheeps binnenvaartproject Seine-Schelde, dat steun geniet van de Europese Unie. Het project wil van de binnenvaart een volwaardig alternatief maken voor goederenvervoer op de weg. Minder drukke wegen, meer veiligheid en een schoner milieu zijn het resultaat.

Schepen met een groter laadvermogen kunnen meer goederen in één keer tot op hun bestemming brengen. Ze worden ook couranter op onze waterwegen. Daarvoor zijn hogere bruggen nodig, zodat deze schepen vlot kunnen passeren. Daarom wordt de brug in Ingelmunster over het kanaal Roeselare-Leie, een belangrijke trafiekzone, vervangen door een nieuw exemplaar.

Meer info

Heb je vragen of opmerkingen? Geef ons een seintje via het centraal meldpunt:

viaplan@ingelmunster.be
T 051 33 74 35

Op de hoogte blijven van alle werkzaamheden? Schrijf je in voor onze elektronische nieuwsbrief