Ingelmunster

Werken Gentstraat (tussen Ring en Oostrozebekestraat)

We kondigden het eerder al aan: omdat de Gentstraat tijdelijk dienst deed als omleidingsweg tijdens de werken in de Oostrozebekestraat, krijgt de straat een opknapbeurt. Het Agentschap Infrastructuur en het gemeentebestuur zorgen samen voor een grondig herstel.

Verschillende zones

Fluvius plant ten vroegste in 2025 rioleringswerken in een deel van de Gentstraat. Daarom delen we de straat op in verschillende zones waar de herstellingswerken op een andere manier gebeuren:

  • Zone tussen de Ring en huisnummer 224: aangezien hier nog rioleringswerken volgen, krijgt dit stuk van de straat een tijdelijk herstel met een nieuwe toplaag in asfalt.
  • Zone tussen huisnummer 224  en rotonde Oostrozebekestraat: krijgt een definitieve aanleg omdat hier geen nieuwe werken meer volgen. Dit betekent dat de weg er volledig vernieuwd wordt, vanaf de funderingen.
  • Zone rond de verkeersdrempel aan huisnummer 224  en het kruispunt Gentstraat - Keirselaarstraat: aangezien de weg hier in heel slechte staat is, herstelt de aannemer ook hier de funderingen.

Timing en toegankelijkheid

Start van de werken: 25 mei 2020 - Einde van de werken: vermoedelijk midden juli 2020

Vanaf 25 mei:

- Geen doorgaand verkeer meer mogelijk tussen de Ring en de Oostrozebekestraat

- De straat blijft toegankelijk voor plaatselijk verkeer vanaf de Ring. Vanuit de Oostrozebekestraat is de Gentstraat niet bereikbaar. Hou er wel rekening mee dat de bereikbaarheid in deze zone en de aansluitende straten tijdelijk verstoord kan zijn tijdens de werkzaamheden. 

Fases:

1. Verwijderen van asfalt en beton over het volledige traject

2. Heraanleggen van de funderingen tussen huisnummer 224 en de Oostrozebekestraat

3. Aanleggen van nieuwe fietspadaansluitingen ter hoogte van de rotonde met      de Oostrozebekestraat

4. Heraanleggen van de fundering op het kruispunt Gentstraat/Keirselaarstraat

5. Een nieuwe onderlaag asfalt op plaatsen met vernieuwde funderingen

6. Een nieuwe toplaag over het volledige traject

7. Plaatsen van wegmarkeringen

Verkeersveiligheid

Tijdens de werken is er veel aandacht voor de verkeersveiligheid in de straat. De huidige verkeersdrempels voldoen niet aan de huidige normen. Om ervoor te zorgen dat iedereen de snelheid respecteert, komen er andere snelheidsremmende maatregelen toe. 

  • Visueel vernauwen van het straatbeeld

 Brede straten nodigen uit om sneller te rijden. Daarom komen er fietssuggestiestroken in het eerste deel van de straat, tussen de Ring en de Keirselaarstraat. Door hun opvallende kleur zorgen deze stroken visueel voor een vernauwing van de straat. Bovendien zijn chauffeurs zich door de stroken meer bewust van de aanwezigheid van fietsers.

Omdat de straat een stuk breder is vanaf de Keirselaarstraat tot aan huisnummer 224 voorzien we daar vaste parkeerstroken die de straat smaller maken.

Vanaf huisnummer 224 tot aan de brug over de Mandel komt, aangeduid met witte verf, een volwaardig fietspad aan beide zijden van de weg. Voorbij de brug over de Mandel zullen vrijliggende fietspaden zorgen voor een veilige aansluiting op de rotonde met de Oostrozebekestraat.

  • Asverschuivingen

Door de vaste parkeerstroken afwisselend aan de linker- en rechterkant van de weg te voorzien, zorgen we voor asverschuivingen die chauffeurs dwingen om trager te rijden. Bloembakken aan het begin en het einde van iedere asverschuiving geven de straat een groene toets.

Alternatieve route naar containerpark

Door de werkzaamheden is het containerpark vanaf 25 mei niet meer bereikbaar via de Gentstraat. Er is een omleiding voorzien via de Nijverheidsstraat en Trakelweg

Parcours marktbus wijzigt

Door de werken zal de marktbus op vrijdag niet meer rijden via de Gentstraat en Oostrozebekestraat. Zodra we de definitieve info ontvangen, vullen we dit hier verder aan..

Bekijk de plannen

- inrichtingsplan Gentstraat tussen Ring en huisnummers 205-152

- inrichtingsplan Gentstraat tussen huisnummers 211/182 en de Oostrozebekestraat

Je kan het inrichtingsplan ook inkijken bij de dienst ruimte in het gemeentehuis. Maak hiervoor eerst een afspraak via tel. 051 33 74 35 of viaplan@ingelmunster.be

Contactgegevens bewoners

Tijdens de werkzaamheden houden we bewoners via sms en/of e-mail graag op de hoogte over de vorderingen, faseringen, enz. Zo kunnen we iedereen sneller informeren. 

We roepen daarom alle bewoners die dat willen op om via dit contactformulier hun gegevens door te sturen. 

Meer info

Heb je vragen of opmerkingen? Geef ons een seintje via het centraal meldpunt:

viaplan@ingelmunster.be
T 051 33 74 35

Op de hoogte blijven van alle werkzaamheden? Schrijf je in voor onze elektronische werkennieuwsbrief