Ingelmunster

Sportinfrastructuur

Gebruik van sportinfrastructuur

Je kan onder bepaalde voorwaarden de sportinfrastructuur en het beschikbare sportmateriaal gebruiken.

 • Sporthal 1 van 42m op 32m, hoogte 11m, sporthal kan gescheiden worden in 3 verschillende zalen d.m.v. akoestische wanden
 • Sporthal 2 van 28m op 22m (616m²)
 • Gymhal van 28m op 22m (616m²)
 • Evenementenhal van 42m op 22m (924m²)
 • judozaal van 30m x 12m
 • Atletiekpiste in gemalen baksteen van 400m met verlichting
 • 4 voetbalvelden met verlichting
 • 2 krachtbalvelden met verlichting en 1 krachtbalveld zonder verlichting
 • 1 kindervoetbalveld
 • 3 tennisterreinen met verlichting
 • Bokszaal van 16m op 7,5m
 • 6 petanque-velden
 • Schietstand onder de tribune, voor olympisch doelschieten: 30m op 6m
 • Polyvalente sportzaal voor dansvormen (35m  op 10m : 350m²) en dubbel gebruik cafetaria voetbalclub KFC Mandel United
 • Een vergaderzaal bij sporthal 1 met capaciteit van 80 personen

Voorwaarden

Prioriteitenregels toewijzing sporthallen en sportinfrastructuur:

Art. 1: De sporthallen worden toegewezen voor de duur van een sportseizoen (augustus tot eind juli van het daaropvolgend kalenderjaar)

Art. 2: Elke sportclub kan een aanvraag indienen op de hiervoor voorziene aanvraagformulieren. De aanvraagformulieren voor grote evenementen worden ingediend voor 21 mei voor het volgend seizoen, terwijl de aanvraagformulieren voor trainingen en reguliere activiteiten worden ingediend voor 21 juni voor het volgend sportseizoen.

Art.3:

 • Na het indienen van alle aanvragen voor grote evenementen, wordt een voorstel van grote evenementen voorgelegd aan het Schepencollege, ter goedkeuring. Sportclubs met een reguliere competitie, aangesloten bij een erkende Vlaamse Sportfederatie, hebben altijd voorrang op grote evenementen.
 • Na de goedkeuring en opmaak van de lijst met éénmalige activiteiten (tornooien, concert, grote evenementen,…), is artikel 4 van toepassing.

Art. 4: Bij de toewijzing van de (zaalsport-)infrastructuur en opmaak van het bezettingsrooster voor het seizoen gelden volgende voorrangregels in volgorde van belangrijkheid:

 • Ingelmunsterse verenigingen (inwoners) krijgen voorrang op niet-Ingelmunsterse verenigingen (of niet-inwoners)
 • Activiteiten, trainingen van sportclubs met jeugdwerking, die deelnemen aan een reguliere competitie , aangesloten bij een erkende federatie, krijgen voorrang op sportclubs met recreatiesport, zonder jeugdwerking. Kortom, aanvragen van competitieclubs gaan voor op aanvragen van recreatiesportclubs.
 • De sportclubs die trainingsuren verliezen door grote evenementen in sporthal 1 of sporthal 2 (evenementenhal), krijgen voorrang in bezetting (eventueel in andere zaaldelen van de sporthallen) op recreatieve sportclubs (al of niet met jeugdwerking)
 • Aanvragen van sportclubs gaan voor op aanvragen van individuelen of private aanvragers met of zonder beroepsdoeleinden of winstoogmerk.
 • Aanvragen van verenigingen die reeds langere tijd huren krijgen voorrang op verenigingen die minder lang huren

Art. 5:

Bijkomende competitiewedstrijden of wijzigingen kalenders kunnen enkel doorgevoerd worden mits akkoord van de sportclubs die vrijwillig afstand moeten doen van hun terrein om extra of bijkomende wedstrijden mogelijk te maken.

Art. 6: Eénmaal alle vaste reservaties ingeboekt zijn, worden de vrije zaaldelen verhuurd aan de sportclubs, gebruikers en inwoners die hiervoor een aanvraag indienen

Procedure

De meeste zalen van het sportcentrum reserveer je via het loket vrije tijd. Voor specifieke vragen richt je je best tot de sportdienst.