Ingelmunster

Waarderingspremie

De gemeente Ingelmunster verleent een waarderingspremie van 125 euro per jaar aan mensen uit Ingelmunster die zorgen voor een hoogbejaard, ziek of gehandicapt gezins- of familielid.

Voorwaarden

• De zorgbehoevende én de mantelzorger (de persoon die instaat voor de verzorging) moeten in Ingelmunster wonen (minimum 3 maanden ingeschreven in het bevolkingsregister).
• Zorgt u voor uw hulpbehoevende partner, dan moet hij of zij steeds beschikken over een officieel attest van de FOD Sociale Zekerheid Directiegeneraal Personen met een Handicap met minimum 12 punten ongeacht de leeftijd.
• Zorgt u voor een inwonend hoogbejaard, ziek of gehandicapt gezins- of familielid, dan moet hij of zij:

o 80 jaar of ouder zijn of
o indien hij of zij jonger is dan 80 jaar, dan moet men beschikken over een officieel attest van de FOD Sociale Zekerheid Directiegeneraal Personen met een Handicap met minimum 12 punten of over een officieel attest van het Kinderbijslagfonds met minimum 80% of 6 punten op de eerste pijler of 15 punten in het totaal

Wat meebrengen

  1. U dient hiervoor uw identiteitskaart en die van de zorgbehoevende en mantelzorger mee te brengen, alsook indien nodig een algemeen attest FOD sociale zekerheid met minimum 12 punten of een attest kinderbijslag of FOD met minimum 80% of 6 punten op de 1e pijler of 15 punten in het totaal.

Procedure

Aanvragen voor een waarderingspremie kunnen ingediend worden op:

  • 3 december 2018
  • 20 december 2018
  • 7 januari 2019
  • 24 januari 2019


Telkens van van 9u. tot 11.30u. en van 14u. tot 16.30u. in het Sociaal Huis, Oostrozebekestraat 6.

Meer info

Sociale dienst - Sociaal huis
Oostrozebekestraat 6
8770 Ingelmunster
T: 051 / 33 74 60
E: socialedienst@ingelmunster.be

Openingsuren:

Op afspraak

Nieuwe dossiers:
ma tot vr: 9u tot 12u.

Gesloten: 22 april, 1 mei, 30 en 31 mei, 10 juni, 14 juni, 11 juli, 22 juli, 15 augustus, 30 september, 1 november, 11 november, 24 tot en met 26 december, 31 december tot en met 2 januari.