Ingelmunster

Huwelijk

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het huwelijk vindt plaats in het gemeentehuis, maar kan eventueel ook op een andere openbare plaats met neutraal karakter, als de gemeenteraad zo'n plaats heeft aangewezen.

  Voorwaarden

  De voorwaarden om te kunnen trouwen, worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:

  • minimumleeftijd: de minimumleeftijd om te trouwen, is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar goede redenen voor zijn.
  • toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
  • afwezigheid van een huwelijksbeletsel: huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De koning kan, om gewichtige redenen, dat verbod opheffen. Zo'n verzoek moet gericht worden aan de minister van Justitie.
  • verbod op bigamie: iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dat verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toestaat. Bigamie is een strafbaar feit.
  • verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van de minstens één van de echtgenoten niet gericht is op het totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap, maar alleen op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.

  De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wet.

  Wat meebrengen

  • Identiteitskaart van de partners en van de eventuele getuigen

  Personen van een andere nationaliteit dienen volgende stukken voor te leggen:

  • Letterlijk afschrift van de geboorteakte
  • Bewijs van identiteit
  • Bewijs van woonst
  • Bewijs van ongehuwde staat
  • Nationaliteitsbewijs
  • Wetscertificaat

  Al deze papieren dienen voorzien van de nodige legalisatie en van een nederlandse vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

  Procedure

  • Het huwelijk gebeurt in de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Wonen beide partners in het buitenland? Dan kunt u aangifte doen in

   • de laatste woonplaats van u of uw partner

   • de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad (dat zijn grootouders, ouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen) van u of uw partner

   • de geboorteplaats van u of uw partner

  • Minstens 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum doet u aangifte bij een ambtenaar van de burgerlijke stand.
  • U wordt daarna door de dienst Burgerzaken uitgenodigd voor het opmaken van de huwelijksaangifte. Als u een andere nationaliteit hebt, moet u eerst de nodige documenten voorleggen aan de dienst Burgerzaken. Deze documenten mogen maximaal 6 maanden oud zijn.
  • Eventueel kunt u getuigen aanduiden (maximum 4) om aanwezig te zijn bij uw huwelijksvoltrekking en om de huwelijksakte mee te ondertekenen. Een getuige moet meerderjarig zijn, maar hoeft geen bloedverwant te zijn.
  • U wordt door een ambtenaar van de burgerlijke stand in de echt verbonden.
  • De ambtenaar maakt dadelijk een huwelijksakte op en ondertekent die digitaal.
  • U krijgt een trouwboekje, waarin later bv. de kinderen worden ingeschreven en eventueel de parochie waar het kerkelijke huwelijk wordt ingezegend.

  Het burgerlijk huwelijk kan voltrokken worden minimaal 14 dagen na de huwelijksaangifte (als alle documenten in orde zijn) en uiterlijk 6 maanden erna. Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.


  Minimum 1,5 maand voor het huwelijk dient de voorziene huwelijksdatum gereserveerd te worden.

  De dienst burgerzaken verzamelt alle papieren van de Belgen in België en nodigt de aanstaande echtgenoten uit voor het opmaken van de huwelijksaangifte.

  De personen van een andere nationaliteit en de Belgen die papieren nodig hebben van het buitenland dienen hiervoor zelf in te staan.  De documenten mogen max. 6 maand oud zijn.

  Het huwelijk kan voltrokken worden minimum 14 dagen na de huwelijksaangifte en uiterlijk 6 maanden erna.

  Kosten

  • Het trouwboekje kost 25 euro.
  • Een huwelijk tijdens de werkdagen kost 50 euro.
  • Een huwelijk op vrijdag van 16u. tot en met 17u. is gratis.
  • Een huwelijk op zaterdagvoormiddag van 9u. tot en met 12u. kost 75 euro.

  U kan dit met bancontact betalen.

  Bijkomende info

  Voor de opmaak van de huwelijksaangifte hebben we ook nog volgende gegevens nodig:

  • het aantal personen tijdens de plechtigheid
  • opsteken ringen ja/neen
  • toelating tot het nemen van foto voor het weekblad en het gebruiken van de persoonlijke gegevens

  Meer info

  Burgerzaken - Gemeentehuis
  Oostrozebekestraat 4
  8770 Ingelmunster
  T: 051 33 74 20
  F: 051 31 82 83
  E: burgerzaken@ingelmunster.be

  Openingsuren:

  Bekijk de openingsuren

  Documenten