Ingelmunster

Huwelijksaangifte

Met een huwelijksaangifte verklaren u en uw partner dat u wilt huwen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Wat meebrengen

 • een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakten van beide partners. Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op.
 • een identiteitsbewijs
 • als één van de echtgenoten de aangifte doet: een schriftelijk bewijs waaruit de instemming van de andere echtgenoot met de aangifte blijkt.

Aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten daarnaast ook de volgende documenten meenemen:

 • een bewijs van nationaliteit
 • een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk
 • een attest van hoofdverblijfplaats.

Deze documenten moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.


Personen van een andere nationaliteit dienen ook een wetscertificaat voor te leggen, afgeleverd door hun ambassade.  Dit attest vermeld het gewoonterecht van betrokkene.

Procedure

U moet de aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Wonen beide partners in het buitenland? Dan kunt u aangifte doen in

 • de laatste woonplaats van u of uw partner
 • de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad (dat zijn grootouders, ouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen) van u of uw partner
 • de geboorteplaats van u of uw partner

U kunt de aangifte doen ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum.

De aangifte gebeurt door beide partners samen, of door een van de partners mits een volmacht.


Indien de aangifte gebeurt door één van de aanstaande echtgenoten dient een gelegaliseerde volmacht voorgelegd te worden van de andere.

Kosten

De aangifte zelf is gratis, maar er moet wel betaald worden voor het trouwboekje, dit kost 25 euro.

Er wordt ook een retributie gevraagd voor de huwelijksplechtigheid afhankelijk van de gevraagde dag en uur:

 • Een huwelijk tijdens de werkdagen kost 50 euro.
 • Een huwelijk op vrijdag van 16u. tot en met 17u. is gratis.
 • Een huwelijk op zaterdagvoormiddag van 9u. tot en met 12u. kost 75 euro.

U kan dit met bancontact betalen.

Meer info

Burgerzaken - Gemeentehuis
Oostrozebekestraat 4
8770 Ingelmunster
T: 051 33 74 20
F: 051 31 82 83
E: burgerzaken@ingelmunster.be

Openingsuren:

Bekijk de openingsuren