Ingelmunster

Premies en reglementen

Wie zijn steentje bijdraagt voor een beter leefmilieu, kan rekenen op een gemeentelijke premie.

Zo zijn er enkele premies die de afvalberg moeten helpen verminderen: de premie voor het gebruik van herbruikbare luiers en de premie voor de aankoop van compostvaten en -bakken.

Ook maatregelen die het natuurlijke landschap in stand moeten houden, kunnen rekenen op een premie: bescherming van zwaluwnesten, aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen en groenbedekkers op akkers.

Tenslotte is er ook nog een premie voor het verwijderen of opvullen van stookolietanks
 
 

Meer info

Ook bij het (ver)bouwen van je woning kan je rekenen op subsidies wanneer je milieuvriendelijke maatregelen voorziet:

- Subsidies voor regenwatergebruik
- Subsidie bij het aanleggen van een gescheiden afvoersysteem
- Subsidie bij het voorzien van een individuele zuiveringsinstallatie