Ingelmunster

Aangepaste stationsomgeving

Bij het station streven we ernaar om alle vervoersmodi te groeperen op 1 locatie. Er wordt een nieuwe omgeving getekend waar bussen, treinen, voetgangers, fietsers en automobilisten elkaar perfect aanvullen.

Wie met de bus komt, moet vandaag nog de drukke weg oversteken om op het perron te komen. In de toekomst zal de bus, uit welke richting hij ook komt, aan het perron stoppen. Wie op het andere spoor moet zijn, moet via de overweg naar het perron wandelen, mar ook dit verandert. Infrabel installeert een voetganger- en fietserstunnel onder de sporen.

Tijdens de aanpassingswerken kunnen de perrons bovendien worden verhoogd, wat het reiscomfort alleen maar verhoogt.

Het huidige stationsgebouw kan in de visie van de ontwerpers een nieuwe functie toegewezen krijgen.

Door de herlokalisering van de centrumbrug wordt de overweg van de kleine Izegemstraat definitief afgesloten voor alle verkeer op 16 augustus 2017. Het afschaffen van deze overweg zorgt ervoor dat de perrons een lengte van 250 meter krijgen, waardoor treinen verder het station kunnen binnenrijden en de overweg aan de Izegemstraat sneller terug kan openen. In de plaats van de overweg bouwt Infrabel een nieuwe voetgangers- en fietstunnel onder de sporen waardoor er een snelle verbinding komt naar het centrum. De zwakke weggebruikers kunnen zo op een veilige manier, via de kleine Izegemstraat en de tunnel het centrum bereiken. Midden oktober wordt de nieuwe tunnel onder de sporen geplaatst en zal het treinverkeer volledig onderbroken zijn. De fiets- en voetgangerstunnel wordt in het voorjaar van 2018 in gebruik genomen.

Een luifelstructuur wordt het nieuwe herkenningspunt van het station. Onder de luifels komt de nieuwe fietsenstalling, de loketten, wachtruimte, kiss & ride, bushalte, etc.

Leefbaarheid van de bewoners verhogen

Ook van het stationsplein wil het ontwerpteam een echt plein maken door het beeld van het marktplein door te trekken. Er komen brede voetpaden, smallere wegen, ruimte om te parkeren en om terrassen te plaatsen. Het wonen langs een drukke doorgangsweg wordt verleden tijd. 

Om de brug over het kanaal aan te sluiten op het stationsplein, is momenteel een ontsluiting tussen de sporen en de huizenrij op het stationsplein voorzien. Dit zal ervoor zorgen dat er een woonerf gecreëerd zal kunnen worden langs het huidige tracé van de Stationsstraat. De groenzone, nu doorsneden door de huidige brug en zijn bruggenhoofden, zal bij het nieuwe ontwerp doorlopen onder de brug door, waardoor er ook in de stationsomgeving een rustige, aangename en groene omgeving ontwikkeld wordt.

Meer info

Heb je vragen of opmerkingen? Geef ons een seintje via het centraal meldpunt:

viaplan@ingelmunster.be
T 051 33 74 35

Op de hoogte blijven van alle werkzaamheden? Schrijf je in voor onze elektronische werkennieuwsbrief