Ingelmunster

Cultuurfonds

Subsidie Cultuurfonds

Erkende verenigingen uit Ingelmunster die een socio-culturele activiteit in Ingelmunster organiseren, kunnen hierbij rekenen op financiële steun uit het Cultuurfonds. De toelagen uit dit fonds zijn bedoeld als impulssubsidie, om verenigingen toe te laten een grotere uitdaging aan te gaan. De gemeentelijke cultuurraad adviseert het gemeentebestuur over de subsidieaanvraag en houdt daarbij rekening met de culturele meerwaarde, bekendmaking naar het brede publiek en behoud van financiële toegankelijk.

Voorwaarden

Dit zijn in een notedop de belangrijkste voorwaarden:

Enkel cultureel verantwoorde activiteiten van erkende Ingelmunsterse verenigingen komen in aanmerking. Er mag slechts één inkomprijs gehanteerd worden, de activiteit moet plaatsvinden in één van de gemeentelijke gebouwen (tenzij dit technisch niet mogelijk is), de deadlines voor het indienen van de aanvragen moeten strikt gerespecteerd worden. alle voorwaarden en details zijn vermeld in het subsidiereglement dat u vindt bij het aanvraagformulier.

Procedure

Vul het aanvraagformulier in en bezorg het voor één van de vier jaarlijkse deadlines aan het gemeentebestuur: 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december. Let wel, de deadline waarop de aanvraag wordt ingediend, moet minstens 2 maanden voor de aanvang van de activiteit vallen.

De volledige aanvraagprocedure is vermeld in het subsidiereglement.

Kosten

Het indienen van de aanvraag kan gebeuren door een afzonderlijke vereniging of door een samenwerkingsverband van verenigingen. Elke vereniging kan elk jaar één individuele aanvraag indienen, waarbij 50% van de kosten wordt terugbetaald, met een maximum van 1000€.
Binnen een samenwerkingsverband wordt het verkregen bedrag evenredig verdeeld onder de verenigingen. Datzelfde jaar kan elke vereniging uit die samenwerking nog een individuele aanvraag doen. In dat geval bedraagt de maximum teruggave 1000€, verminderd met het eerder toegekende deel uit het samenwerkingsverband.

Er is jaarlijks 6000€ voorzien in het cultuurfonds. Indien het totaalbedrag van de jaarlijkse aanvragen dit bedrag overschrijdt, dan worden alle toegekende toelagen uit dit fonds procentueel en evenredig verminderd.

Meer info

Jeugd- en cultuurdienst
Bollewerpstraat 1
8770 Ingelmunster
T: 051 33 74 40
E: cultuur@ingelmunster.be

Openingsuren:

Bekijk de openingsuren