Ingelmunster

Jeugddienst

Taken

De jeugddienst staat concreet in voor:

  • Ondersteuning van de verschillende jeugdwerkinitiatieven
  • Ondersteuning van de jeugdraad en de verschillende werkgroepen
  • Organisatie van activiteiten voor kinderen en jongeren
  • Uitbouw van een speelterreinenbeleid
  • Organisatie van de uitleendienst ‘jeugd’
  • Vertegenwoordiging en de verdediging van de vrijetijdsbelangen van de kinderen en jongeren
  • Uitbouw van een jeugdlokalenbeleid
  • Ondersteuning van het lokaal overleg buitenschoolse kinderopvang
  • Organisatie van inspraakmomenten voor kinderen en jongeren
  • Organisatie van de gemeentelijke speelpleinwerking

Jeugddienst

Jeugd- en cultuurdienst
Bollewerpstraat 1
8770 Ingelmunster
T: 051 / 33 74 40
E: jeugd@ingelmunster.be

Openingsuren:

ma. tot do.: 14u. tot 17u.
vrij.: 9u. tot 12u.

Gesloten:  22 april, 1 mei, 30 en 31 mei, 10 juni, 14 juni, 11 juli, 22 juli, 15 augustus, 30 september, 1 november, 11 november, 24 december tot en met 2 januari.