Ingelmunster

Jeugdraad

De  gemeentelijke jeugdraad behartigt als onafhankelijk adviesorgaan de belangen van alle kinderen en jongeren in de gemeente.
De raad neemt initiatieven om de samenwerking en het overleg tussen het jeugdwerk, de doelgroep en het gemeentebestuur te bevorderen en te coördineren en engageert zich om culturele, sociale, vormende en ontspannende  activiteiten voor de doelgroep te organiseren of te ondersteunen.

 

Meer info over de activiteiten, projecten, enz. van de jeugdraad vind je op www.jeugdraadingelmunster.be

Jeugddienst

Jeugd- en cultuurdienst
Bollewerpstraat 1
8770 Ingelmunster
T: 051 / 33 74 40
E: jeugd@ingelmunster.be

Openingsuren:

ma. tot do.: 14u. tot 17u.
vrij.: 9u. tot 12u.

Gesloten:  22 april, 1 mei, 30 en 31 mei, 10 juni, 14 juni, 11 juli, 22 juli, 15 augustus, 30 september, 1 november, 11 november, 24 december tot en met 2 januari.