Ingelmunster

Financiële tussenkomst voor kinderen en jongeren bij deelname aan sportkampen

Financiële tussenkomst voor deelname van kinderen en jongeren aan het georganiseerde vrijetijdsaanbod

Een jongere die tijdens de zomervakantie deelneemt aan de speelpleinwerking, sport- of jeugdkampen, kan in aanmerkingen komen voor een financiële tegemoetkoming in het inschrijvingsgeld.

Voorwaarden

  • Je moet een inwoner zijn van de gemeente
  • Fiscale attesten: enkel voor opvang voor kinderen beneden de 12 jaar en voor kinderen met een zware handicap beneden de 18 jaar.
  • Via je mutualiteit: vraag meer info bij je mutualiteit.

Procedure

Na de zomervakantie krijg je een fiscaal attest toegestuurd dat je samen met je belastingsaangifte moet indienen.
Daarnaast kan je een formulier aanvragen bij je mutualiteit voor een gedeeltelijke terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

Meer info

Sportdienst
Bollewerpstraat 92a
8770 Ingelmunster
T: 051 33 74 50
E: sport@ingelmunster.be

Openingsuren:

Bekijk de openingsurenJeugd- en cultuurdienst
Bollewerpstraat 1
8770 Ingelmunster
T: 051 33 74 40
E: jeugd@ingelmunster.be

Openingsuren:

Bekijk de openingsuren