Ingelmunster

Toelagen en financiële steun

Binnen deze rubriek vind je links terug naar de waarderingspremie, een premie voor mensen uit Ingelmunster die zorgen voor een hoogbejaard, ziek of gehandicapt gezins- of familielid. Je leest ook meer over de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en over de verwarmingstoelage.