Ingelmunster

Leefloon

Leefloon kan u aanvragen als u geen inkomen hebt of als uw inkomen lager is dan het leefloon. Het leefloon is een minimumuitkering die je tijdelijk krijgt.

Een maatschappelijk werker onderzoekt of u aan de voorwaarden voldoet.

Voorwaarden

Om recht te hebben op het leefloon moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

  1. uw werkelijke verblijfplaats is in België en u feitelijk adres is in Ingelmunster
  2. u heeft de Belgische nationaliteit of u bent EU-burger
  3. u bent meerderjarig (18 jaar of ouder) of minderjarig in enkele specifieke situaties (zwanger, kinderen ten laste, gehuwd, ...)
  4. u beschikt over onvoldoende inkomsten
  5. u bent bereid om te werken, tenzij dit in uitzonderlijke situaties momenteel niet mogelijk is
  6. u heeft geen recht op andere uitkeringen zoals werkloosheidsuitkering, pensioen, ziekte-uitkering,...

U moet het leefloon beschouwen als een laatste toevlucht.

Iedere situatie wordt individueel bekeken.  Er wordt rekening gehouden met uw familiale- en gezondheidstoestand.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Bewijzen van uw inkomen en dat van uw gezinsleden
  • Bewijzen dat u geen recht opent op een andere uitkering 

Het bedrag waarop u recht heeft, wordt bepaald op basis van uw familiale toestand. Er bestaan drie categorieën: samenwonende, alleenstaande of persoon met gezinslast.

Procedure

U vraagt het leefloon aan bij de sociale dienst van het Sociaal Huis en brengt alle gevraagde documenten mee.

Na sociaal onderzoek krijgt u het leefloon van het OCMW al dan niet toegekend. Bij een toekenning, wordt een integratiecontract opgemaakt met daarin contrete afspraken.

Meer info

Sociale dienst - Sociaal huis
Oostrozebekestraat 6
8770 Ingelmunster
T: 051 / 33 74 60
E: socialedienst@ingelmunster.be

Openingsuren:

Op afspraak

Nieuwe dossiers:
ma tot vr: 9u tot 12u.

Gesloten: 22 april, 1 mei, 30 en 31 mei, 10 juni, 14 juni, 11 juli, 22 juli, 15 augustus, 30 september, 1 november, 11 november, 24 tot en met 26 december, 31 december tot en met 2 januari.