Ingelmunster

Toelagen

Het Sociaal Huis voorziet verschillende toelagen om mensen te ondersteunen.

Zo is er de waarderingspremie voor mensen die zorgen voor een hulpbehoevend familielid. Voor chronisch zieken of mensen met een handicap uit Ingelmunster is er een vakantietoelage.

Daarnaast kan je ook een verwarmingstoelage aanvragen en zijn er verschillende woon- en energiepremies. Personen met een handicap en zorgbehoevende ouderen kunnen ook op premies en tegemoetkomingen rekenen.