Ingelmunster

Inkomensgarantie voor ouderen

De inkomensgarantie voor ouderen of IGO is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan ouderen die de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar bereikt hebben en van wie de eigen bestaansmiddelen ontoereikend zijn.

Voorwaarden

Om na te gaan of u recht hebt op de IGO, worden uw bestaansmiddelen en die van uw eventuele huwelijkspartner of wettelijk samenwonende in kaart gebracht. U moet ook voldoen aan de onderstaande voorwaarden op gebied van leeftijd, nationaliteit en woonplaats. 

Leeftijdsvoorwaarde

U moet minstens 65 jaar zijn.

Nationaliteitsvoorwaarde

U bent:

  • Belg
  • onderdaan van de Europese Unie
  • vluchteling
  • staatloos
  • van een onbepaalde nationaliteit.

In bepaalde gevallen komen ook mensen met een andere nationaliteit in aanmerking

Verblijfsvoorwaarde

U moet uw hoofdverblijfplaats in België hebben. Als de IGO ingaat na 31 augustus 2017 moet u minimaal 10 jaar, waaronder een ononderbroken periode van minstens 5 jaar, uw werkelijke verblijfplaats in België gehad hebben. De registratie van de hoofdverblijfplaats in het rijksregister is de referentie.
Als u langer dan 6 maanden onafgebroken in het buitenland verblijft, vervalt uw recht op de IGO.
Een verblijf in het buitenland van minder dan 30 dagen (in één of meerdere keren) per kalenderjaar is toegestaan.

Als u IGO-gerechtigde bent, wordt er regelmatig gecontroleerd of u nog voldoet aan de verblijfsvoorwaarden.

Procedure

Of u recht heeft op de inkomensgarantie wordt automatisch onderzocht wanneer u een pensioen, een uitkering voor personen met een handicap of een leefloon krijgt.

Behoort u niet tot één van deze categorieën, kan u een aanvraag indienen in het Sociaal Huis of bij de Rijksdienst voor Pensioenen. Deze externe dienst heeft ook een zitdag in het Sociaal Huis.

Meer info

Sociaal Huis
Oostrozebekestraat 6
8770 Ingelmunster
T: 051 / 33 74 60
F: 051 / 30 45 81
E: sociaalhuis@ingelmunster.be

Openingsuren:

ma. tot vr.: 9u.-12u.
of op afspraak

Gesloten: 22 april, 1 mei, 30 en 31 mei, 10 juni, 14 juni, 11 juli, 22 juli, 15 augustus, 30 september, 1 november, 11 november, 24 tot en met 26 december, 31 december tot en met 2 januari.