Ingelmunster

Equivalent leefloon

Het equivalent leefloon is een finaciële steun voor personen die geen recht openen op het leefloon, maar die zich wel in een vergelijkbare noodsituatie bevinden.

Voorwaarden

Om recht te hebben op het equivalent leefloon moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

  1. uw werkelijke verblijfplaats is in België en u feitelijk adres is in Ingelmunster
  2. u heeft geen Belgische nationaliteit of u bent geen EU-burger
  3. u bent ingeschreven in het vreemdelingenregister
  4. u bent meerderjarig (18 jaar of ouder) of minderjarig in enkele specifieke situaties (zwanger, kinderen ten laste, gehuwd, ...)
  5. u beschikt over onvoldoende inkomsten
  6. u bent bereid om te werken, tenzij dit in uitzonderlijke situaties momenteel niet mogelijk is
  7. u heeft geen recht op andere uitkeringen zoals werkloosheidsuitkering, pensioen, ziekte-uitkering,...

U moet het equivalent leefloon beschouwen als een laatste toevlucht.

Iedere situatie wordt individueel bekeken.  Er wordt rekening gehouden met uw familiale- en gezondheidstoestand.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart en/of verblijfsdocument
  • Bewijzen van uw inkomen en dat van uw gezinsleden
  • Bewijzen dat u geen recht opent op een andere uitkering

Het bedrag waarop u recht heeft, wordt bepaald op basis van uw familiale toestand. Er bestaan drie categoriëen: samenwonende, alleenstaande of persoon met gezinslast.

Procedure

U vraagt het equivalent leefloon aan bij de sociale dienst van het Sociaal Huis en u brengt alle gevraagde documenten mee.

Na sociaal onderzoek krijgt u het equivalent leefloon al dan niet toegekend.

Meer info

Dienst vreemdelingen - Sociaal Huis
Oostrozebekestraat 6
8770 Ingelmunster
T: 051 / 33 74 60
E: vreemdelingen@ingelmunster.be

Openingsuren:

Op afspraak