Ingelmunster

Werk

De dienst arbeidsbegeleiding helpt personen die leefloon of equivalent leefloon genieten bij hun zoektocht naar een gepaste job.

Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap is een dienst afhankelijk van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Personen die langdurig werkloos zijn, kunnen via het PWA bepaalde activiteiten verrichten bij particulieren, rechtspersonen en land- en tuinbouw.

Het betreft activiteiten die door hun aard en omvang niet of nauwelijks ingevuld kunnen worden door het reguliere arbeidscircuit.