Ingelmunster

Sociale dienstverlening

Het sociaal huis wil er voor zorgen dat iedere inwoner van Ingelmunster een menswaardig bestaan heeft. Je kan bij het sociaal huis terecht met zowel financiële als andere vragen. 

 

  • Leefloon
  • Steun (tussenkomst woonzorgcentra, huurwaarborg, socioculturele activiteiten, ondersteuning voor kinderen, installatiepremie, huisvuilzakken)
  • Voorschotten
  • Schuldbemiddeling (budgetbegeleiding, budgetbeheer, collectieve schuldenregeling, eenmalige bemiddeling)