Ingelmunster

Nutsvoorzieningen

Voor alle nutsvoorzieningen in je woning (water, gas, elektriciteit, enz.), moet je contact opnemen met de nutsmaatschappijen. 

Via de links in de linkerkolom kan je nagaan welke nutsmaatschappijen in Ingelmunster actief zijn.