Ingelmunster

Premies en reglementen

Bij het (ver)bouwen van je woning kan je van verschillende instanties financiële steun krijgen via huisvestingspremies.

Ook milieuvriendelijke aanpassingen aan je woning kunnen rekenen op een financieel duwtje in de rug!