Ingelmunster

Ruimtelijke planning

Om ruimte zo nuttig mogelijk in te richten en toe te wijzen voor activiteiten, worden heel wat instrumenten gebruikt zoals ruimtelijke structuurplannen of uitvoeringsplannen.

Een handig instrument is de plannenviewer. Hiermee kan je nagaan welke plannen van toepassing zijn op welk perceel.